Steun voor slachthuis

UNIZO steunt vestiging NV Sus Campiniae

Het nieuwe slachthuis van NV Sus Campiniae zal bijdragen tot een grotere welvaart in de streek. Dit nieuwe slachthuis zorgt namelijk voor minstens 100 jobs.

De investering die Noordvlees Van Gool en Vanden Avenne plannen in Oevel (30 miljoen euro) is zeer belangrijk voor de tewerkstelling en de welvaart in de streek. Niet alleen voor de meer dan 100 mensen die er een baan zullen vinden, maar ook de lokale handel en horeca zullen er beter van worden.

De NV Sus Campiniae wenst dit slachthuis uit te baten met een minimum aan hinder. Vandaar dat UNIZO het beroep van de gemeente Westerlo bij de Raad van State ten zeerste betreurt.

Juist in deze periode van bedrijfssluitingen in de Kempen heeft deze regio behoefte aan nieuwe, positieve voorbeelden.  Sus Campiniae heeft de ambitie om met dit project zeer vooruitstrevend te zijn qua begeleiding van werknemers, aandacht voor milieu,.... Vandaar ook dat de bestendige deputatie de stedenbouwkundige vergunning zonder opmerkingen goedkeurde en de milieuvergunning werd ook al uitgereikt.
 

Natuurlijk kan niemand verhinderen dat een actiegroep beroep aantekent tegen een beslissing maar deze actiegroep beseft wellicht niet dat zij met deze stap toekomstig overleg tussen actiegroepen en bedrijven verhindert.  Waarom zouden bedrijven, VOKA, UNIZO,.... nog tijd en moeite investeren in overleg als dit overleg hooghartig geweigerd wordt door actiegroepen en iedere uitgestoken hand beantwoord wordt met een rechtszaak ?  Nog schrijnender in deze is dat de gemeente Westerlo deze handelwijze blijkbaar goedkeurt aangezien ze ook haar handtekening onder dit bezwaarschrift heeft geplaatst. 

UNIZO stelt duidelijk dat bedrijven zoals een slachthuis op een bedrijventerrein moeten kunnen komen, zeker als op dit bedrijventerrein reeds Seveso-plichtige bedrijven staan.  De gemeente Westerlo zou de vestiging van zulke werkgevers moeten aanmoedigen ipv tegen te werken !

Meer over: Belangenbehartiging, GECORO