UNIZO en Graydon: Aantal Vlaamse starters stijgt in 2019 met 8,7%. Grootste stijging in Vlaams-Brabant. Antwerpen koploper in absolute cijfers

In 2019 werden er 63.298 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in het Vlaams gewest. Ten opzichte van 2018, ook al een recordjaar, neemt het aantal starters in het Vlaams gewest toe met 8,7% Toen werden er 58.229 nieuwe bedrijfscreaties opgetekend. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon Belgium nv. Omdat nog niet alle administratie informatie van 2019 is verwerkt, verwacht UNIZO dat daar nog 823 starters (1,3% foutenmarge) bij zullen komen. Die foutenmarge is gebaseerd op het verschil in het aantal starters in 2018 dat werd gemeten eind december 2018 en in maart 2019. Inclusief de foutenmarge bedraagt het groeipercentage van het aantal bedrijfscreaties in Vlaanderen in 2019 10,1% ten opzichte van 2018.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “Dat het aantal starters in Vlaanderen net zoals in de voorbije jaren opnieuw een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde tijdens de afgelopen legislatuur, zoals het verlagen van de kmo-vennootschapsbelasting.”

“Toch kan en moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen”, vindt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Zo blijven we hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen, met als eerste prioriteit een gelijkwaardig pensioen. In UNIZO-onderzoek bij gevestigde zelfstandigen bleek dat die zwakkere sociale bescherming de voornaamste reden waarom ze ooit over hun start hadden getwijfeld.”

Aangezien 62,5% van de nieuw opgerichte bedrijven in 2019 een eenmanszaak is, verwijst UNIZO ook naar haar voorstel voor een belastingaftrek van 20% voor eenmanszaken, zoals vermeld in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019. “De lang door UNIZO bevochten verlaging van de KMO-vennootschapsbelasting is een erg belangrijke realisatie. Het komt er nu voor de nog te vormen nieuwe federale regering op aan om ook iets te doen voor de ondernemers zónder vennootschap”, aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Evolutie aantal starters per provincie: grootste stijging in Vlaams-Brabant
Zonder rekening houden met een foutenmarge zien we in alle Vlaamse provincies een stijging van het aantal starters. Ten opzichte van 2018 is de stijging in 2019 het grootst in de provincie Vlaams-Brabant (+17,8%). 34,5% van de totale Vlaamse groei van bedrijfscreaties komt op conto van Vlaams-Brabant. Limburg volgt als tweede met een stijgingspercentage van 7,99%. De stijging is het minst groot in West-Vlaanderen: 5,04%, maar alle Vlaamse provincies tekenen dus een positief cijfer op.

Als we kijken naar de absolute cijfers, dan blijft Antwerpen net als in de voorbije jaren de regio met het hoogste aantal starters, namelijk 18.475. Goed voor een aandeel van 29,2% in de totale Vlaamse starterspopulatie. De drie arrondissementen die het meeste aantal starters opleveren zijn Antwerpen (11.245 in 2019), Gent (6.873) en Halle-Vilvoorde (6.684). 4 op 10 starters in Vlaanderen zijn gevestigd in één van deze arrondissementen.