UNIZO neemt reikende hand rector Alain Verschoren (Universiteit Antwerpen) aan

Op donderdagmorgen 24 september gaf rector Verschoren zijn openingsrede naar aanleiding van de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Antwerpen.

UNIZO is verheugd dat de rector de link tussen onderwijs en ondernemerschap niet uit de weg gaat, en concrete voorstellen doet om deze aan te sterken binnen de Stad Antwerpen.
De chemische cluster blijft in Antwerpen, naast de haven en diamant, één van de belangrijkste werkgevers van de Stad.  De Stad zet daarom strategisch in op de ontwikkeling van Blue Gate.

Kennisoverdracht optimaliseren

De rector gaat vandaag een stapje verder, een stapje in de goede richting wat UNIZO betreft. Want hij denkt na over de noodzakelijke link tussen kennisinstellingen en ondernemers. Het is belangrijk dat kennisinstellingen rationaliseren door hun kennis op elkaar af te stemmen en die dan te vertalen naar het ondernemerschap.

De kennis binnen de universiteiten en hogescholen is belangrijk. Maar de bestaande kennis binnen bedrijven, ook KMO-bedrijven die vaak de kennistransitie tussen kennisinstellingen missen, is dat evenzeer.

Het is evident dat hoe dichter alle kennis op elkaar wordt afgestemd, de kennisoverdracht het meest optimaal loopt. Blue Gate, dat zich positioneert op de chemie, is ideaal om model te staan voor die ontwikkeling”, aldus UNIZO Provincie Antwerpen.  

Europese doelstellingen voor Antwerpen

BlueGateDoor zijn voorstel om op Blue Gate de chemische industrie en de afdelingen van de universiteit en hogescholen samen te brengen, draagt rector Verschoren meteen ook bij aan de doelstellingen van Europa voor de Stad.

Om de Europa2020-doelstellingen op het vlak van innovatie te realiseren, dient de Stad Antwerpen nog belangrijke bijkomende inspanningen te verrichten. Europa verwacht dat elke stad zich focust op een beperkt aantal veelbelovende domeinen waar zij een comparatief voordeel genieten ten opzichte van andere regio’s. Om efficiëntie en effectiviteit te verhogen, wordt gedacht aan het ‘slimme specialisatie’’ - principe.

Duurzame chemie (gekoppeld met kunststoffen, duurzaam bouwen, technisch textiel en biogebaseerde technologie) is inderdaad één van de acht clusterdomeinen waarop we moeten inzetten om ons als regio te onderscheiden”, aldus UNIZO Antwerpen.  

Randvoorwaarden

Toch koppelt UNIZO ook een aantal randvoorwaarden aan de denkpiste van rector Verschoren:

  • In het kennisdelingsproces moet het KMO-bedrijf mee aan de basis liggen. Ook de KMO’s in de chemiesector hebben kennis die zij willen delen. Niet enkel de grote en multinationale spelers. UNIZO wil in dit proces actieve rol spelen om de rol van onze KMO te garanderen.
  • De grote internationale spelers en de KMO-bedrijven kunnen naast hun kennisdeling bijdragen aan het opstarten van nieuwe ondernemingen. Met gerichte programma’s en acties kunnen studenten bewust gemaakt worden van - en versterkt worden in - hun ondernemerstalenten.
  • In de realisatie van Blue Gate is de ruimte voor KMO-bedrijven belangrijk en dient die ook voorzien te worden. Het mag geen zone worden waar - door de ruimte die reeds voorzien worden door hogescholen en enkele grote spelers - er geen ruimte meer is voor het KMO-bedrijf. UNIZO wil een zeer actieve rol spelen in het bewaken van dit evenwicht.

UNIZO neemt de reikende hand van rector Verschoren in dank aan en wil nu zo snel mogelijk mee in debat treden om de voor KMO’s noodzakelijke randvoorwaarden te helpen verwezenlijken”, besluit UNIZO Antwerpen.

Voor meer informatie: Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Antwerpen, sofi.vanussel@unizo.be

Meer over: Belangenbehartiging, Chemische producten, Duurzaamheid