UNIZO Neteland is compleet

Sinds de doorstart van UNIZO Herentals in 2014 en de bewuste en ambitieuze naamswijziging, naar UNIZO Neteland in 2016, is de LOV nu één geheel. UNIZO Neteland vertegenwoordigt sinds dit jaar meer dan 400 ondernemers uit de 5 gemeenten van het Neteland.

Op de 5de editie van het Hart voor Ondernemers, dit jaar, kondigde UNIZO Neteland de nakende uitbreiding van het samenwerkingsverband al aan. Met trots laten ze weten dat het nu ook officieel is dat Grobbendonk en Vorselaar een doorstart maken onder en in de koepel van UNIZO Neteland, dat sowieso al de gemeenten Herenthout, Herentals en Olen vertegenwoordigde.

Door zich te verenigen in het grotere geheel kunnen taken beter verdeeld worden en kan de lokale ondernemersvereniging zijn functie beter vervullen. Het 20-koppige bestuur van vrijwillige ondernemers uit het Neteland vertegenwoordigt nu dus meer dan 400 ondernemers uit de 5 gemeenten en hoopt er binnenkort nog veel meer te mogen verwelkomen.

Elkaar leren kennen, versterken en elkaars belangen behartigen

Dat is de kerntaak die UNIZO Neteland zichzelf toeschrijft, met daarbij de steun van UNIZO Provincie Antwerpen en UNIZO Nationaal voor individuele begeleiding van ondernemers en opleidingstrajecten.

Voor elke gemeente is er binnen het bestuur een specifiek aanspreekpunt. Zo verzekert de LOV UNIZO Neteland een lokale vertegenwoordiging voor een lokale ondernemer. Voor Grobbendonk is dat Mike Celis (CT Paramedics), voor Herenthout Liesbet Cannaerts (Liesbets Reiscenter), voor Herentals Gert Lathouwers (WIZZ Communicatiepartners), voor Olen Niki Van De Sande (Beneens) en voor Vorselaar Filip Van Den Broeck (Smile Events en Camping de 7 geitjes).

Duidelijke doelen

Jaarlijks engageert UNIZO Neteland zich om minimaal 6 lokale events voor ondernemers te organiseren. Daarnaast worden ervaringen en kennis uit het Neteland uitgewisseld in de bestuursvergaderingen, Gecoro-raden, middenstandsvergaderingen en binnen het samenwerkingsverband Neteland om zo naar concrete doelstellingen te werken.

Voor 2020-2021 zet UNIZO Neteland in op volgende doelen, met concrete acties:

  • In Grobbendonk en Herenthout willen we de samenwerking met het gemeentebestuur versterken;
  • In Olen en Vorselaar willen we de ondernemers elkaar beter leren kennen;
  • In Herentals willen we graag enkele samenwerkingen met iets grotere kmo’s (tot 50 wn’s) opzetten.

Heb jij als ondernemer een vraag voor UNIZO Neteland? Dan kan je die stellen via info@unizoneteland.be

Meer info: Gert Lathouwers - info@unizoneteland.be - 0477 62 08 26