UNIZO Ondernemerscongres: Wendbare ondernemers hebben nood aan wendbare regels

Wetgeving moet mee evolueren
 
“Technologische evoluties, de opmars van de deel- en circulaire economie, globalisering, e-commerce… Het zijn maar enkele van de evoluties die vandaag bezig zijn. Voor onze ondernemer is het simpel: "adapt or die” aanpassen of het is einde verhaal. Die wendbaarheid bepaalt of ze morgen ook nog succesvol zijn, want de consument is meedogenloos voor wie achterop hinkt”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van het derde UNIZO Congres gisteren in Bobbejaanland. Het congres, met topsprekers als Steven Van Belleghem en getuigenissen van ondernemers die hun wendbaarheid al bewezen hebben, toonde aan dat een disruptieve omgeving en steeds veeleisende en bewustere klanten ook opportuniteiten kunnen zijn… Als ondernemers tenminste bereid zijn zich hieraan aan te passen. Ondernemers die deze evoluties negeren en denken „ dat ze wel voorbij zullen gaan” vergissen zich. De kans is groot dat ze op eerder korte termijn verdwijnen. Om de grote groep die wel overtuigd is doch worstelt met de juiste aanpak zet UNIZO in haar werking maximaal in op het thema van wendbaarheid. Via een congres zoals vandaag, maar ook via concrete projecten zoals Storesquare – een online marktplaats -, seminaries, workshops en begeleiding. UNIZO ziet echter ook een belangrijke taak voor de politiek. “Wendbare ondernemers vragen ook wendbare wetten en regels. Het grootste drama dat we kunnen meemaken is dat onze ondernemers allemaal zeer wendbaar worden en voluit voor die snel veranderende toekomst gaan, maar tegengehouden worden door wetten en regels die van een ander tijdperk zijn”, aldus UNIZO. In dat kader roept UNIZO de vakbonden ook op hun verzet tegen de veranderingen in de samenleving stop te zetten en samen te werken aan goede manieren om iedereen in de samenleving mee te krijgen. De ondernemingen van vandaag en morgen hebben veel flexibelere arbeidsregels nodig of ze kunnen niet overleven. Dat die fundamentele aanpassing van deze regels in overleg en met respect voor de werknemers moet gebeuren is voor Unizo een evidentie. De ondernemersorganisatie geeft  ook andere voorbeelden en doet enkele concrete voorstellen. www.unizocongres.be
 
Vandaag is wetgeving nog te veel gebaseerd op wantrouwen. Of ze heeft als doel het risico op wat eventueel kan mislopen tot het absolute minimum te beperken. Zeer restrictief dus. Volgens UNIZO moet die mentaliteit wijzigen.  Onze wetten en regels moeten aangepast worden aan de veranderde samenleving. Enkele voorbeelden: Wie nu een windmolen op zijn bedrijventerrein wil bouwen en de opgewekte energie wil delen met zijn buurman-ondernemer, wordt als een energieleverancier beschouwd. Dat betekent dat hij aan dezelfde regels moet voldoen als een grote energieleverancier. Onhaalbaar uiteraard. UNIZO verwijst ook naar de wetgeving rond de drones. In de eerste plaats kwam de wet er veel te laat en kwam er een verbod op drones, waardoor de drone-industrie en enkele duizenden jobs naar het buitenland zijn gegaan. Ook de huidige wet is nog te weinig aangepast aan de realiteit van ondernemers. Ook de nieuwe regels rond deeleconomie tonen aan dat ons huidig regelgevend kader te restrictief is. Het gewoon toepassen van de regels op bv platformen leert dat deze nieuwe vormen van economie zich niet in ons land kunnen ontwikkelen. UNIZO benadrukt wel dat iedereen die zich in een gelijkaardig deel van de economie bevindt aan dezelfde regels moet voldoen. Als de regels voor de deeleconomie minder restrictief worden moet dat ook gelden voor de doorsnee ondernemers in dezelfde sectoren zoals bv de taxi’s en de horeca. UNIZO dringt er bij de diverse overheden op aan dringend werk te maken van die aangepaste spelregels, „in het belang van een mooie toekomst voor iedereen in ons land”. Ten slotte vraagt UNIZO van de overheid om programma’s en begeleidingen op poten te zetten die ondernemers in transformatie waar mogelijk ondersteunen. De mastercall, uitgeschreven door Min. Muyters, is daar een mooi voorbeeld van. Zo wordt op een duurzame manier ondersteuning en begeleiding van ondernemers die voluit voor wendbaarheid willen gaan, vooral KMO’s, ondersteund
 
Programma UNIZO Congres

Karl Verlinden, voorzitter van UNIZO, opende het congres. Steven Van Belleghem, focuste op de klantenrelatie van de toekomst: hoe kunnen bedrijven dankzij nieuwe technologie en digitalisering waarde creëren voor hun klanten? Daarna volgde een panelgesprekje tussen Karel Van Eetvelt, topman van UNIZO en minister Muyters. Vervolgens getuigden 3 ondernemers over hoe zij van uitdagingen opportuniteiten maken: Didier Pierre van NNOF, Rachid Lamrabat van Tiqah en Katrien Dewijngaert van Start-it-KBC. Na een inspirerende lunch vervoegden de ondernemers hun gezin en verkenden ze de attracties van Bobbejaanland.