UNIZO steunt huwelijk geothermie en Kempen...

UNIZO steunt huwelijk geothermie en Kempen

Noodzaak voor leefbaarheid Kempense economie van de toekomst

UNIZO Provincie Antwerpen juicht toe dat geothermie en warmtenetten de energiebronnen van de toekomst kunnen worden.

UNIZO feliciteert alle actoren met de proefboring van de diepe geothermie in Mol vandaag. geothermie_03

De kracht van samenwerking en de budgetten die werden vrijgemaakt,  tonen het economisch belang van dit dossier voor de Kempen en Vlaanderen aan.  Ook UNIZO en alle andere werkgeversorganisaties hebben hiervoor steeds samengewerkt in het belang van de Kempen.  Een historische dag voor onze Kempense economie vandaag. De expertise die reeds bestaat in tal van Europese landen zoals Duitsland, uitrollen in de Kempen is een mijlpaal in de economische doorstart van de regio.  

Nu pleiten UNIZO en de overige werkgeversorganisaties ervoor dat de overheid zo snel mogelijk werk maakt van een vergunningsbeleid en het uitschrijven van de concessies en de uiteindelijke toewijzing.  Gelet op de noodzakelijke termijnen van zulke procedures is het raadzaam om daar nu reeds mee aan te vangen.

Naast het technische aspect van de juiste samenstelling van de grond, zal de aansluiting op de economische markt - mocht de proefboring lukken- nog belangrijker worden.geothermie_01

UNIZO Antwerpen: "Nu lijkt dit misschien nog futuristisch maar als deze proefboring succesvol is opent zich een economisch potentieel van tot honderd rendabele duurzame energiecentrales in de Kempen. En daarbij ook de opbouw van honderden arbeidsplaatsen!

Wij geloven hierbij in het inschakelen van bestaande en nieuwe KMO-bedrijven in onze regio.  En dit niet alleen omwille onze goede arbeidskrachten..."

Win-win relatie met Kempense bedrijven

De energiereserve in de Kempense ondergrond is een strategische reserve. De meerwaarde van dit project moet er dan ook toe leiden dat onze bedrijven hun energiekost kunnen drukken. Deze voorwaarde mag niet uit het oog verloren worden. 

De energiekost blijft na de personeelskost immers de tweede zwaarste kost van een bedrijf (in sommige sectoren zelfs de belangrijkste).  De kostprijs én de zekerheid qua prijsvorming en bevoorrading hebben dus een grote invloed op de concurrentiepositie.

Het is onlogisch om Kempense energie op de wereldmarkt los te laten en tegelijk allerhande subsidies en tewerkstellingsmaatregelen uit te werken voor Kempense bedrijven.  UNIZO pleit voor het uitwerken van een win-winrelatie tussen onze bedrijven en het geothermieproject. 

Dit is cruciaal voor bedrijven in hun keuze maken om zich al dan niet in de Kempen te vestigen of te blijven:

  • Voor de talrijke bedrijven die hun energiekost onder controle willen houden
  • Voor KMO-energieproducenten die alternatieve energiebronnen, warmte-krachtcentrales, warmtenetten en via lage-geothermie koeling willen aanbieden en nood hebben aan een stabiel investeringsklimaat

Het is duidelijk dat geothermie bijzonder veel potentie inhoudt voor onze Kempen. Een strategische visie waarbij langetermijndoelen gekoppeld worden aan het tijdig aanvatten van tijdrovende procedures en met de nodige communicatie aan bedrijven en bewoners kan dit potentieel vervullen.  Hierbij waarschuwt UNIZO dat verkeerde inschattingen in dit stadium kunnen leiden tot een onstabiel investeringsklimaat zoals dit voorviel bij de sector van de fotovoltaïsche panelen.

Voor meer informatie: Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Antwerpen, sofi.vanussel@unizo.be

Meer over: Belangenbehartiging, Energie, Groene energie