UNIZO trekt stekker uit project Peperbus: "Te hoge investeringskost maakt project niet rendabel. En ja, corona heeft dit versterkt."

Twee jaar geleden startte UNIZO Provincie Antwerpen het ambitieuze project De Peperbus in
Borgerhout. Het project was gebouwd op 3 pijlers. De kerk moest een broedplaats worden van
ondernemerschap met kantoorruimtes, coworking-spaces, netwerk- en vergaderfaciliteiten.
Daarnaast werd de link met de buurt gemaakt en kreeg de districtsbibliotheek er een plaats. En tenslotte
kregen jongeren er een stek met ruimte voor les-en opleidingslokalen. Vandaag trekt UNIZO de stekker
uit het project.

Na toetsing van verschillende businessplannen en studies door experten is gebleken dat de werkelijke
investeringskost de rentabiliteit van het project definitief ondermijnt. Corona heeft deze evolutie enkel
versterkt. We kunnen niet om die nieuwe realiteit heen. Zo is er een totaal andere kijk op
vastgoed. Kantoren en kantooroppervlaktes zullen er nooit meer uitzien als voorheen en ook het principe
van coworking-spaces zal volledig herbekeken moeten worden,“
zegt Carl Van Dyck, directeur van UNIZO
Provincie Antwerpen
. “Deze veranderde situatie heeft ervoor gezorgd dat het ganse project opnieuw
geëvalueerd moet worden. UNIZO heeft niet de nodige expertise om dit uit te voeren en wenst zich in deze
moeilijke economische situatie terug te plooien op haar kern-activiteit: het ondersteunen in woord en daad
van ondernemers.”

UNIZO provincie Antwerpen bracht de direct betrokken stakeholders op de hoogte, met name de stad
Antwerpen en het district Borgerhout, het architecten- en studiebureau, het Agentschap Onroerende
Erfgoed, investeerders PMV en Triginta, het bisdom, de kerkfabriek en anderen. "We hebben hen
ondertussen allemaal persoonlijk kunnen informeren",
gaat provinciaal UNIZO-directeur Carl Van Dyck
verder.

UNIZO provincie Antwerpen benadrukt dat hier niet over 1 nacht ijs is gegaan. “Ook de voorbije maanden is
nog heel wat studiewerk geleverd en afgetoetst met experten om het project alsnog levensvatbaar te
maken. We nemen onze volle verantwoordelijkheid, maar dit kon niemand voorzien"
, zegt Carl Van Dyck
van UNIZO provincie Antwerpen
hierover. "Goed bestuur betekent soms ook in een ver gevorderd proces
kordaat op de rem durven gaan staan, om erger te voorkomen. Dat is de afweging die tot deze drastische
beslissing heeft geleid.”