UNIZO waarschuwt voor drukste filemaand ooit...

Deze maand bijna 25.000 uren verloren in de file in Antwerpen...

UNIZO wijst op mogelijkheden Pendelfonds voor structurele oplossingen voor ondernemers


Oktober filemaand bij uitstek

 

Een blik op de verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum leert dat oktober dé filemaand bij uitstek is.
 

“In oktober staan er op de Vlaamse snelwegen veruit de langste files. Bovendien is in oktober ook de filezwaarte* het hoogst. Dat oktober voor extra drukte op onze wegen zorgt, heeft alles te maken met het feit dat het effect van de zomervakantie dan definitief is uitgewerkt.

In oktober is het economische leven weer helemaal op gang gekomen. Terwijl er in september nog wel wat mensen op reis zijn, zijn vanaf oktober de meesten weer aan het werk. Er zijn dus weer veel pendelaars op de baan tijdens de spitsuren. Voor studenten is het academiejaar weer gestart.

Daarbij komt dan ook nog dat oktober herfstweer met zich meebrengt. Nat weer en plots donkere ochtenden geven gemakkelijk aanleiding tot ongevallen op de weg. Dat alles maakt van oktober dé filemaand in Vlaanderen.”

Peter Bruyninckx, woordvoerder Vlaams VerkeerscentrumTussen januari en augustus 2014 kenden we in de Antwerpse regio 96.114 voertuigverliesuren in de file**.  In dezelfde periode dit jaar waren dat er al 116.215 (+ 21 %) !  Als we dan zien dat we in oktober vorig jaar 20.509 voertuigverliesuren hadden dan valt er deze maand een recordverlies van 24.815 uren te verwachten…

verkeersindicator2

 
Grafiek : maandevolutie 2013 tem. 2015 voertuigverliesuren file invloedsgebied Antwerpen op weekdagen

 
Antwerpse ondernemers moeten heft in eigen handen nemen

 

Naast de overheid die een taak heeft om goede maatregelen te treffen is het voor UNIZO duidelijk dat ondernemers nog meer dan voorheen zelf moeten uitkijken naar oplossingen, zowel met het eigen bedrijf als met de bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein.

Gelukkig staan ondernemers er niet alleen voor.  Als grootste ondernemersorganisatie van het land staat UNIZO paraat om de ondernemers uit onze provincie bij te staan met raad en daad.  Ook wijzen wij onze ondernemers op de mogelijkheden die de overheid biedt.


Het Vlaamse Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. En dit zowel voor bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen.


Pendelfonds

 

pendelfonds2Het Pendelfonds subsidieert zowel infrastructurele investeringen (bijv. fietsenstallingen) en bedrijfsorganisatorische initiatieven (zoals een mobiliteitscoördinator of fietsonderhoud) als de creatie van een nieuw vervoersaanbod (pendelfietsen of bedrijfsfietsen) en informatie- of sensibilisatiecampagnes. In de huidige oproep doet minister Weyts een bijzondere oproep om in te zetten op carpoolen of bedrijfsorganisatorische maatregelen die het aantal auto’s in de spits verminderen.

Yves Goossens en Kaat De Koninck, mobiliteitsadviseurs bij het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen, begeleiden werkgevers bij het samenstellen en indienen van hun dossier:

 

“We helpen werkgevers een goed zicht te krijgen op het aanwezige potentieel en de mogelijke maatregelen. Ons advies: een goed dossier groeit uit een weldoordacht beleid, voldoende sociaal overleg en kwalitatieve maatregelen die werknemers aanzetten tot een overstap. Kijk maar naar Reynaers Aluminium in Duffel en Genzyme in Geel, 2 bedrijven waar men dankzij bedrijfsfietsen en een carpoolbeleid het autosolisme heeft doen dalen met meer dan 20 procent. Het ZNA ziekenhuis Stuivenberg stimuleerde fietsen, openbaar vervoer en carpoolen en gaf een vouwfiets aan werknemers die hun wagen aan een randparking achterlieten. Het resultaat was er: zij zagen het aandeel auto’s op de site dalen van 50 naar 16 procent.”


Een dossiernummer aanvragen doe je op www.pendelfonds.be tot 29 oktober 2015. Je kunt je subsidieaanvraag indienen tot 29 november 2015.


"Dat oktober één van de ergste filemaanden van de afgelopen jaren zal zijn staat nu al vast. Maar laten we er dan tenminste voor zorgen dat we de vele grote werken in en rond Antwerpen vóór zijn en inspelen op initiatieven zoals het Pendelfonds."

Johan Van Loon, adviseur mobiliteit UNIZO


 

*    filezwaarte = de filelengte vermenigvuldigd met de fileduur per dag
 

** voertuigverliesuren in de file : deze indicator kwantificeert de tijd die de voertuigen samen gemiddeld (gemiddelde dag) verliezen ingevolge fileverkeer. Deze wordt uitgedrukt in voertuiguren of kortweg uren.    UNIZO-woordvoerder provincie Antwerpen Johan Van Loon
M 0479/691.483

Meer over: Steunmaatregelen, Mobiliteit