Verslag gesprek Forum der Joodse Organisaties en Hassan Aarab

Wat voorafging...

In de zomer van 2014 ontstond er een grote verontwaardiging naar aanleiding van een uitspraak van Hassan Aarab - de populaire bakker en voorzitter van de winkeliersvereniging van Deurne-Zuid – op zijn persoonlijke Facebook-pagina.  Hierbij werd het Israëlische optreden in Gaza rechtstreeks in verband gebracht met de Holocaust.

In de loop van 2014 en het voorjaar van 2015 bleef er een zekere onduidelijkheid bestaan rond de excuses die Hassan Aarab hiervoor had aangeboden via de media.  Omwille van Hassan’s ondernemersengagement en de goede banden van UNIZO met diverse Antwerpse joodse ondernemers nam UNIZO in mei 2015 het initiatief voor een rechtstreeks contact tussen Hassan Aarab en Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel maar tevens ondernemer.

Wat volgde...

Dit mondde tevens uit in een geleid bezoek van Hassan Aarab met Michael Freilich, rabbijn Aaron Malinsky, UNIZO-voorzitter Nico Volckeryck en UNIZO-medewerker Johan Van Loon aan de Kazerne Dossin te Mechelen.  Hierover werd doelbewust níet gecommuniceerd in de media.

Als gevolg van dit bezoek en de voorgaande contacten nam Hassan Aarab het initiatief om een rechtstreeks gesprek aan te vragen met het Forum der Joodse Organisaties. Gisteren, donderdag 11 februari, vond dit gesprek plaats.

Het resultaat...

Zowel Hassan Aarab als het Forum der Joodse Organisaties stellen onvoorwaardelijk dat buitenlandse conflicten niet thuishoren in Antwerpen.  Samen wensen zij zich in te zetten tegen íedere vorm van intolerantie en extremisme. 

Hassan Aarab : “Ik wens mij uitdrukkelijk te excuseren tov. alle joodse medeburgers en mij te distantiëren voor mijn eerdere uitspraken over de joden en de nazi’s. Dit was een complete foute vergelijking omdat de slachtoffers van de Holocaust in het Palestijns-Israëlisch conflict helemaal niet betrokken waren.  Ik zie ook in dat er een duidelijk verschil is tussen de staat Israël en de joodse bevolking.”

Ook het Forum duidt op deze verschillen en wijst erop dat vele joden actief werken om dit conflict op te lossen en dat er altijd moet opgepast worden dat met het groepsdenken, het zou ook fout zijn om alle moslims te verwijten lid te zijn van IS…

Tot slot werden de excuses van Hassan Aarab aanvaard en besloten het Forum der Joodse Organisaties en Hassan Aarab, in aanwezigheid van UNIZO-voorzitter Nico Volckeryck, om deze positieve ontmoeting af te sluiten met een hartelijke handdruk. 

20160211_Forum_der_Joodse_Organisaties
Deze ontmoeting vormt trouwens niet het einde van een traject maar het begin van een nieuw hoofdstuk: Hassan Aarab heeft immers voorgesteld om voortaan een actieve rol te spelen in het informeren van islamitische jongeren rond de Holocaust.

UNIZO is heel tevreden met deze toenadering en samen met het Forum en Hassan Aarab wil UNIZO verhinderen dat buitenlandse conflicten geïmporteerd worden in onze samenleving.

Marc Wajsberg, UNIZO-bestuurslid en joods ondernemer : "Het verleden moet gerespecteerd en herdacht worden.  Tegelijk moeten we met alle Antwerpenaren samenwerken rond welvaart, werk en welzijn want deze zijn dé sleutel tegen iedere vorm van extremisme...." 

Ook Michael Freilich, die als UNIZO-bestuurslid deze ontwikkeling van nabij heeft opgevolgd, zet zich achter deze toekomstgerichte visie: "Het is belangrijk dat we in deze stad leren samenleven en mensen die hun fouten erkennen een tweede kans geven. Dat komt niet alleen de samenleving, maar ook de welstand en de ondernemers ten goede. Ik ben verheugd met het initiatief van Hassan Aarab om jonge moslims mee te nemen naar Kazerne Dossin waar ze zullen leren over de Holocaust. Uiteindelijk zal dit niet alleen de samenleving tussen de bevolkingsgroepen bevorderen maar ook de integratie van de moslimgemeenschap versterken”.

 

Meer info over dit persbericht:

Nico Volckeryck, voorzitter UNIZO Antwerpen-Stad: 0496/259 745

Michael Freilich, bestuurslid UNIZO Antwerpen-Stad: 0476/38 38 00

Marc Wajsberg, bestuurslid UNIZO Antwerpen-Stad: 0477/42 41 45

Johan Van Loon, woordvoerder UNIZO Provincie Antwerpen : 0479/691 483

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Diversiteit
Thema: Actueel