Wat houdt ons tegen? Niets: UNIZO provincie Antwerpen en The Ecological Entrepreneur slaan de handen in elkaar.


Meer en meer ondernemers liggen wakker van het klimaat, dat blijkt uit onze laatste KMO-Barometer. 41,5 % van de ondernemers ziet het als tweede grootste bedreiging. Tegelijkertijd beweegt er veel, logistieke ketens staan onder druk en er is een verhoogde aandacht op de verschillende beleidsniveaus. In heel wat ondernemingen wordt er over gepraat, nagedacht over hoe en wat. Maar voor velen blijft de concrete actie uit. Vaak komt dit omdat veranderen niet evident is en vaak ook complex in relatie met het klimaat. 

“UNIZO provincie Antwerpen neemt de handschoen op, niet enkel als uitdager die aanspoort om aan de slag te gaan, maar ook om als voorbeeld te dienen. Lead by example, walk the talk. Economie en ecologie zijn in het verleden te veel tegen elkaar uitgespeeld. Wij geloven dat ze elkaar ook kunnen versterken. En wij zijn niet de enige die dat geloven”, zegt Carl Van Dyck, directeur UNIZO provincie Antwerpen. “We maakten kennis met Sebastiaan De Block, oprichter van The Ecological Entrepreneur. Het klikte meteen, en na heel wat verrijkende gesprekken gingen we over tot actie en sloten een partnership. Samen en onder begeleiding van zijn team gaan wij, team UNIZO provincie Antwerpen, een duurzaamheidstraject doorlopen”.

“We nemen jullie heel graag mee in dat verhaal. Je zal via onze verschillende kanalen kunnen volgen hoe wij het doen, en wat er goed en minder goed lukt. Het wordt ongetwijfeld een leerrijk en boeiend traject voor heel ons team”, aldus Carl Van Dyck. En hij vervolgt: “De toekomst is aan de doeners, en er kunnen nooit te veel doeners zijn. Daarom dat we onze ervaring en de expertise van The Ecological Entrepeneur graag in doenbare stappen willen delen met onze ondernemers. De komende drie jaar zullen we samen ondernemers inspireren, motiveren en begeleiden naar een duurzamere werking.” Sebastiaan De Block, founder van The Ecological Entrepreneur, vult aan: “Voor ons is deze partnership met UNIZO provincie Antwerpen een uitgelezen kans om rechtstreeks in dialoog te gaan met veel ondernemers en snel in te spelen op de vragen en noden die zij hebben om stappen te zetten naar verduurzaming. Onze missie als bedrijf is om economie en ecologie samen te brengen. Niet theoretisch, maar dagdagelijks in de praktijk. Twintig procent praten, tachtig procent doen.  We zijn overtuigd dat elke ondernemer stappen kan zetten.”

Samen willen we ondernemers ondersteunen in hun transitie. Zowel door te inspireren, voorbeelden te tonen van lokale ambassadeurs, maar ook vooral door hen uit te dagen. De toekomst zal er anders moeten uitzien. Deze zomer werd een publicatie gelanceerd van méér dan 100 wetenschappers die de klimaattoestand van onze planeet nog eens onder de aandacht brachten. Samengevat: veel praatjes, weinig actie. De klimaatconferentie in Glasgow: opnieuw veel praatjes. Wij wachten niet op de invoering van de maatregelen. Net als heel wat ondernemers merken we dat het anders moet, maar ook dat het anders kan.

Klimaat, ecologie, duurzaamheid en circulaire economie. Het biedt kansen. UNIZO wil die kansen zichtbaar en tastbaar maken voor ondernemers. Hoe gaan we die kansen duidelijk maken? Nuchter en pragmatisch. Stap voor stap. Maar vooral: begin er aan. Duurzaamheid is cruciaal, daar kunnen we niet meer rond. En laat je vooral niet tegenhouden. De klant van vandaag ligt er misschien nog niet van wakker, maar je kan maar beter klaar zijn als de vraag komt.