Wij leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken

Naar aanleiding van de Moslim Expo van afgelopen weekend laat Nico Volckeryck vanuit ondernemersstandpunt zijn licht schijnen over de almaar meer diversifiërende samenleving. “Diversiteit is een opportuniteit.”

Het voorbije weekend was ik gastspreker op de Moslim Expo in Antwerpen, een lifestylebeurs waar je voor of tegen kunt zijn maar die je zéker niet onberoerd laat, getuige de tegenbetogers tijdens de opening die zich verzetten tegen de, volgens hen, “islamitische jihad-in-de-straat invasie”. Onnodig te zeggen dat Unizo er een andere visie op nahoudt. Want wij geloven niet in zwart-witverhalen.

Natuurlijk is de volledig nieuwe aanblik in vele winkelstraten een beetje bevreemdend. Het bewuste omgaan met de maatschappelijke veranderingen in onze economie heeft zelfs een nieuw buzzwoord doen ontstaan: 'etnomarketing'. Verandering is immers niet noodzakelijk negatief.

We zijn ervan overtuigd dat het hier niet gaat over enkele veranderingen aan de oppervlakte, maar dat we voor een verandering van tijdperken staan. Een verandering die véél verder gaat dan een oppervlakkige observatie van veelkleurige winkelstraten.

De helft van de Antwerpenaren heeft een migratieachtergrond, in Brussel meer dan 65%. Deze 'superdiversiteit' (waar, zoals in Brussel, de minderheden de meerderheid vormen) wordt soms als een probleem of als een torenhoge uitdaging gezien, maar ondernemers bekijken de maatschappij vanuit hun eigen perspectief: nieuwe markten, nieuwe consumenten en nieuwe groepen werkgevers.

De nieuwe Vlamingen zijn allemaal consumenten met hun eigen verschillen en hun eigen feesten (Chinees nieuwjaar, Chanoeka) die natuurlijk ook allemaal graag bediend worden. Kijk maar even naar het Suikerfeest, waarop de meeste islamitische consumenten er graag piekfijn bijlopen met nieuwe kleding, maar waar ze zich ook uitgebreid bevoorraden met allerlei zoetigheden. Tijdens de ramadan verdriedubbelen de uitgaven van Vlaamse moslims voor voeding. Een niet te onderschatten koopperiode die 'onze' eindejaarsfeesten evenaart. En daarom is de 'kapitalistische' taal van ondernemers bij uitstek emanciperend!

Want ondernemers kijken natuurlijk uit naar álle consumenten met koopkracht, en zoals vroeger naast het kerstfeest en oudejaar ook allerhande dorpskermissen en braderieën koopmomenten waren hebben wij niet de luxe om de zich doorzettende superdiversiteit te negeren, maar vormt dit voor ons een opportuniteit. Ondernemers zijn gebaat bij een positieve samenleving waar verschillen niet ontweken of genegeerd worden maar integendeel gelegenheden zijn om nieuwe markten aan te boren, nieuwe winkelconcepten te introduceren… Als ondernemers richten we ons daarom op de lifestyle en bijbehorend consumptiepatroon en niet zozeer op de verschillen in levensovertuiging.

Motivatie

Maar superdiversiteit is niet alleen een consumentenverhaal. Vanuit Unizo zijn we natuurlijk vooral bezig met ondernemers. En ook hier zien we grote verschuivingen. Vroeger werden etnische ondernemers vaak vanuit hun negatieve ervaringen op de arbeidsmarkt naar het ondernemerschap geduwd. Maar ondernemerschap staat niet los van de persoonlijkheid van de ondernemer. Zo zagen we enkele tientallen jaren terug hetzelfde fenomeen bij veel holebi's die om discriminatie op de werkvloer te vermijden ook kleine zaakjes begonnen maar met zeer sterk wisselend succes. Ondernemerschap is immers een levensstijl die je moet liggen en waarvan je de verantwoordelijkheid als werkgever en als broodwinner niet mag onderschatten.

Gelukkig is er nu een volgende generatie nieuwe etno-Vlamingen opgestaan die bewuster kiest voor ondernemerschap. Zij zijn enórm gemotiveerd, maar hebben ook nog een hele weg te gaan. Het pad naar ondernemerschap heeft immers zichtbare uitdagingen (bijvoorbeeld het doolhof van administratie, vergunningen…) maar ook vele 'onzichtbare' uitdagingen. Ook al voldoe je formeel aan alle vereisten, de praktijk is vaak genuanceerder. Een goed businessplan maar ook investeren in een informeel netwerk met banken, collega-ondernemers, politici... zijn allemaal succesfactoren waarvoor niet alle ondernemers oog hebben. Vanuit Unizo dragen wij in Antwerpen ons steentje hierrond bij.

We organiseren ontmoetingsmomenten voor ondernemers, waar we ook de nieuwe ondernemers helpen met het opbouwen van hun netwerken, en onze begeleidingstrajecten voor startende ondernemers staan open voor iedereen die zich gemotiveerd aan het ondernemerschap waagt, ongeacht de etnische achtergrond.

Kortom, ondernemen onttrekt zich aan de maatschappelijke wij-zijtegenstellingen en levert zo een positieve bijdrage aan het diversiteitsdebat. Is alles perfect? Ongetwijfeld niet, ondernemers zullen niet alle problemen kunnen oplossen, maar bieden wel een uniek perspectief met een sterk emanciperende kracht.

Nico Volckeryck
Voorzitter UNIZO Antwerpen-Stad

 

Deze column verscheen in de rubriek "Heet van de Tong" op dinsdag 17 mei in Gazet van Antwerpen.
 

Meer over: Starten
Thema: Actueel