Wildgroei Antwerpse parkeerborden aanpakken

ParkeerverbodsbordenMet de overgang van het vroege systeem, waarbij u via de politie borden aanvroeg, naar het nieuwe systeem, waarbij alles via de stad verloopt. Heeft de stad de impact op de eigen administratie verkeerd ingeschat.

Op deze manier werd onmiddellijk duidelijk dat er heel veel borden onvergund neergepoot werden. En dat is de belangrijkste reden waarom de aanpassing in de regelgeving er is gekomen. De stad wil de wildgroei van verkeerd geplaatste borden aanpakken.

Het gesprek met de delegatie van het Kabinet Kennis in Antwerpen begon met een belangrijke mededeling vanuit het kabinet zelf. Ze hebben 1) de administratie voor de eigen stadsdiensten onderschat, en 2) merkten inderdaad diverse fouten en kinderziekten in de wijze waarop de aanvraag nu gebeurt.

Op het moment dat Bouwunie - Unizo, op vraag van vele leden, dit probleem aankaarten, zag de stad ook in dat het anders moet.

Bouwunie en Unizo legden een heleboel vragen en suggesties voor (lees ze hier) aan het kabinet, met de vraag om hier snel werk van te maken.

Oplossingen in de maak

digitaal verkeersbord.pngDe stad gaf een duidelijke boodschap de administratieve verwerking van de aanvragen snel aan te passen.

Zo wordt er gekeken om af te stappen van de voorafbetaling van de vergunning. Hierdoor zal de doorlooptijd van de aanvraag aanzienlijk inkorten. En zal het systeem meer flexibel werken. Zo zal het mogelijk worden om te betalen na afloop van de periode, of met prepaidsystemen.

Het in het leven roepen van een spoedprocedure, staat ook op de agenda van de stad. Het plaatsen van de borden blijft in handen van de stadsdiensten. Maar in functie van de spoedprocedure wordt het mogelijk om borden van de stad af te halen op een vast afhaalpunt.

Daarnaast wordt er bekeken om 1 centraal contactpunt voor het aanvragen van parkeerbord en inname van openbaar domein op te zetten binnen het ondernemersloket. Naast een meer persoonlijke flexibere benadering, blijft uiteraard het digitale loket toegankelijk.

Een concrete timing kon de stad ons niet meegeven. Maar "zo spoedig mogelijk" zijn de woorden die ze zelf gebruikten. Een heleboel van deze zaken moeten via het schepencollege opnieuw herbekeken en goedgekeurd worden. Uiteraard blijven we dit kort opvolgen.

Maar ....

.... waarom borden van de stad?

De stad zal de overstap maken naar digitale borden die via GPS-systemen te traceren zijn. En waarmee tot op de meter nauwkeurig gekeken wordt, of een bord verplaatst is, of niet. U zal via een platform zelf kunnen nagaan of uw borden correct geplaatst zijn, en of ze er nog staan. Daarnaast biedt dit systeem de mogelijkheid om bij verlengingen of wijzigingen vanop afstand de timing op de borden aan te passen.

Het gehele systeem van het digitale bord werd ontwikkeld door een Antwerps bedrijf ism Universiteit Antwerpen. Ook steden zoals Barcelona tonen interesse voor dit systeem.

Meer info over het bord op zich, leest u hier.

... wat als het nu dringend anders moet voor uw werf?

De stadsadministratie is zeker bereid zich zo flexibel en welwillend mogelijk in te stellen. Het is mogelijk om bij dringende en uitzonderlijke aanvragen de doorlooptijd in te korten tot 3 à 4 werkdagen, ipv 6 à 8 dagen.

U dient hiervoor uw aanvraag in via de normale weg. Maar u neemt nadien onmiddellijk telefonisch contact op met de diensten, om de hoogdringendheid van uw aanvraag toe te lichten.

Uw aanvraag indienen doet u hier. U belt nadien onmiddellijk op het nummer 03/221.13.33.

Bouwunie en Unizo blijven dit kort opvolgen. En houden u ook op de hoogte.