15 okt 2019
Lokeren / Cursus

OndernemersForum: Innovatieve arbeidsorganisatie

Het werk anders en beter organiseren

Je werkvloer verandert snel:

 • verschillende generaties
 • diverse nationaliteiten
 • nieuwe manieren van werken
 • nieuwe verwachtingen werknemer
Hoe zorg je ervoor dat:
 • werknemers het bedrijf niet verlaten
 • ziekteverzuim afneemt
 • je zorg en stress vermindert
Expert Frank De Craecker van Flanders Synergy, vertelt je alles over de werkvloer 2020, vanuit de praktijk. Hij getuigt met succes-voorbeelden waar hij aan de slag ging:

Voor wie?
Tot een 8-tal werknemers verloopt veel op een spontane manier in een KMO, iedereen behoudt nog makkelijk het overzicht over het geheel.
Eens een KMO groeit naar 10 à 20 (tot en met 50) medewerkers luikt het gevaar van hokjesdenken en de bureaucratie. Een passend antwoord is de innovatieve arbeidsorganisatie zowel toepasbaar in productie omgevingen als in dienstverlenende KMO's.

Sessies

Sessie 1: Een duidelijke & inspirerende visie
 • Een sterke visie (1) is cruciaal voor de werking van jouw KMO en het motiveren van medewerkers. De visie moet gedragen worden door al jouw medewerkers.
 • Welke activiteiten & processen (2) moet je organiseren om die visie te realiseren? 
15/10/2019 - 18:00 - 23:00
Sessie 2 - Ontwerp een performantere organisatiestructuur
 • Analyse van de bedrijfsprocessen: logische samenhangende delen van taken&verantwoordelijkheden.
 • Jouw organisatie hertekenen in operationele, ondersteunende en besturende processen, macrostructuur (3).
 • Hoe kan ik als zaakvoerder ‘leren loslaten’?
 • Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden?
26/11/2019 - 18:00 - 23:00
Sessie 3 - Sterke teams en gedeeld leiderschap (zelfsturende teams)
 • Opbouw sterke & hechte teams (4). Welke zijn de succesfactoren & groeifases van een goed draaiend team ?
 • Hoe worden taken en rollen best verdeeld - microstructuur (5) rekening houdend met de capaciteiten & competenties van elk individu (6)?
 • Als zaakvoerder en leidinggevende: Wat wordt mijn nieuwe rol? Wat doe ik nog als zaakvoerder en wat niet meer?
 • Zelfsturende teams: Hoe kan er meer worden ingezet op gedeeld leiderschap (7)?
10/12/2019 - 18:00 - 23:00
Sessie 4 - De juiste sytemen in je KMO
 • Inzet van de juiste systemen (8) zoals werkplanning en -verdeling, overleg, personeelsbeleid, beloning, verloning, opleiding, werkplekinrichting, welzijn op het werk, ...
 • De ontwikkeling van de vaardigheden van elke medewerker/individu (6)
14/01/2020 - 18:00 - 23:00
Sessie 5 - Reflectie & Intervisie - Klankbord persoonlijke case

Op basis van vragen van deelnemers, worden een aantal thema’s verder uitgelicht en toegepast binnen de context van de deelnemende bedrijven.

28/01/2020 - 18:00 - 23:00
Sessie 6 - Reflectie & Intervisie - Klankbord persoonlijke case

Op basis van vragen van deelnemers, worden een aantal thema’s verder uitgelicht en toegepast binnen de context van de deelnemende bedrijven.

11/02/2020 - 18:00 - 23:00

Ja, ik schrijf me in! Hierbij mijn contactgegevens.

Contactgegevens

bv. 0123.456.789

Facturatiegegevens

Volgorde
bv. 011404354
EUR
Volgorde
De gegevens die u invult heeft UNIZO nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen worden deze gegevens ook doorgegeven aan onze commerciële partners en gebruikt voor automatische verwerkingen (o.a.) profilering om u gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen toesturen. Alle details over deze verwerking en uw rechten vindt u in ons privacybeleid.
Algemene voorwaarden | Privacybeleid

Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. U mag altijd een collega in uw plaats laten deelnemen. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (ondernemersforum@unizo.be) of aangetekend schrijven (Ondernemersforum, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel) te worden bezorgd. Een UNIZO OndernemersForum komt niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille.
1 x Niet-leden: 920,00 € Excl. btw
Totaal: 1113,20 EUR incl. btw