Autoloze zondagen in Brussel

In het Brussels Gewest vinden er in principe jaarlijks 2 autoloze zondagen plaats.

Derde zondag van september

De belangrijkste autoloze zondag voor het hele Brusselse Gewest, is telkens de derde zondag van september. Deze autoloze zondag past in het kader van de Week van de Mobiliteit.

Praktisch 
De Autoloze zondag geldt voor iedereen, behalve voor openbaar vervoer, taxi's, reisbussen, hulp- en ordediensten en openbare diensten. Om veiligheidsredenen is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Sluitingsuren van het gewest: van 9 tot 19 uur. In bepaalde wijken kunnen straten langer afgesloten blijven omdat er feesten of andere activiteiten plaatsvinden. Let op: het verkeersreglement blijft van kracht! Vergeet niet dat bepaalde voertuigen die dag mogen rijden. We moedigen u aan om bij uw verplaatsingen respect te betonen voor elke weggebruiker. Om veiligheidsredenen mogen voetgangers, rollerskaters en fietsers in geen geval door de tunnels!

Uitzonderingsregeling: doorgangspasje aanvragen
Om welbepaalde en voldoende gemotiveerde redenen, kan een doorgangsbewijs uitgereikt worden dat in het hele gewest geldig is. Dit moet ten laatste een week op voorhand aangevraagd worden. Wie in Brussel woont, doet dit bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Mensen van buiten het gewest richten zich tot de gemeente van de plaats van bestemming.

De contactgegevens kan u hier vinden

Nuttige documenten

Doorgangsbewijzen kunnen onder meer afgeleverd worden voor marktkramers, in geval van een bruiloft, thuisleveringen, 24u/24u beschikbare dienstverlening (loodgieter, dokter van wacht, depannage …), voor verplaatsingen om medische redenen ... Werkgevers kunnen doorgangsbewijzen aanvragen voor hun personeel via gegroepeerde aanvragen bij de gemeente waar ze gevestigd zijn.

Tweede zondag van mei: Irisfeest

Naar aanleiding van het Feest van het Brussels Gewest, op 8 mei, worden er op de dichtstbijzijnde zondag (meestal de 2e zondag van mei) allerlei festiviteiten georganiseerd. In 2008 besloot de Stad Brussel om alle autoverkeer binnen de Vijfhoek te verbieden van 9u tot 19u. Het moet gezegd dat het autoverkeer door de festiviteiten sowieso sterk bemoeilijkt werd. Het samenvallen met Moederdag is echter voor UNIZO en de aangesloten handelaars een moeilijk punt.

Wat te doen? 

  • Sommige bestuurders kunnen om bepaalde redenen (speciale levering, verplaatsing omwille van medische redenen, overmacht … ), over een doorgangsbewijs beschikken dat afgeleverd wordt door de gemeente. Dit pasje is slechts geldig voor één voertuig en alleen voor de reden die erop vermeld staat. Brusselaars moeten hun pasje aanvragen bij de gemeentediensten van hun woonplaats. Niet-Brusselaars moeten hun aanvraag richten tot de gemeentediensten van de plaats van hun bestemming. UNIZO roept de ondernemers op om tijdig contact op te nemen met de gemeente (september) of de Stad Brussel (mei) om de eventuele behoeften inzake autogebruik die dag, mee te delen en in voorkomend geval gebruik te kunnen maken van de uitzonderingsregeling. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien uw aanvraag onbeantwoord blijft.
  • UNIZO wil de handelaars stimuleren om van deze Autoloze zondag een commercieel succes te maken. Tegelijkertijd vraagt UNIZO dat de overheid deze Autoloze zondagen beperkt tot het huidige aantal en degelijk omkadert met allerlei sensibiliseringsacties, animatie en een uitgebreid aanbod van openbaar vervoer. Maatregelen die ervoor zorgen dat de afgebakende zone voldoende toegankelijk en aantrekkelijk blijft.