Belangenbehartiging KMO

UNIZO KMO Netwerk neemt het op voor jouw KMO

Via jouw regionale KMO-stuurgroep of klankbordgroep komen de dossiers tot bij de nationale adviseurs van de UNIZO-studiedienst, die jouw rechten en belangen verdedigen bij de bevoegde instanties. 

Onze 10 topprioriteiten voor jouw KMO

 • Verdere afbouw van de loonkostenhandicap, t.o.v. onze buurlanden.
   
 • Daadkrachtige aanpak van de mobiliteitsproblematiek.
   
 • Grotere flexibiliteit in de arbeidsrelaties.
   
 • Lagere belastingen voor ondernemers.
   
 • Ondernemersvriendelijke inspectiediensten.

 

 • Minder bijdragen en toeslagen doorgerekend in de elektriciteitsfactuur van KMO's.
   
 • Hervorming van btw-boetes.
   
 • Minder administratieve rompslomp.
   
 • Aanpak van oneerlijke concurrentie t.o.v. ondernemers.
   
 • Verhoging van het pensioen.