Belangenbehartiging kmo

UNIZO KMO neemt het op voor de belangen van de kmo. Via de regionale of nationale kmo-stuurgroep komen de dossiers tot bij de nationale adviseurs van de UNIZO-studiedienst, die je rechten en belangen verdedigen bij de bevoegde instanties.

Vragen over onze belangenbehartiging?

Contacteer ons!

 

Onze top 10 kmo-realisaties

 • Cruciale rol bij de ondersteuning van kmo’s tijdens de coronacrisis, zo gaf UNIZO de doorslag bij de toepassing en verlenging van de tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdens de coronacrisis zorgde UNIZO ook voor een reeks financiële instrumenten, zowel premies als leningen
 • UNIZO was tijdens de coronacrisis ook de stem van kmo’s in de moeilijke relatie met de banken, met als resultaat o.a. een verlengd moratorium op kapitaalaflossingen en overbruggingskredieten
 • Lagere vennootschapsbelasting met een tarief van 20 % voor kmo’s
 • Een concurrentiële loonkostontwikkeling dankzij een hervormde loonwet, gematigde loonakkoorden, en een verlaging van de werkgeversbijdragen
 • Wettelijk beschermingskader voor kmo’s tegen wurgcontracten en andere misbruiken omwille van onevenwichtige machtsverhoudingen
 • Een charter sociale inspectiediensten
 • Meer mogelijkheden voor vrijwillige overuren
 • Hogere uitkeringen in de sociale zekerheid van zelfstandigen (pensioen, arbeidsongeschiktheid, overbruggingsrecht,…)
 • Een unieke omgevingsvergunning ter vervanging van een reeks vergunningen

 

Onze 10 topprioriteiten voor jouw kmo

 • De kloof tussen bruto en netto loon kleiner maken
 • Grotere flexibiliteit in arbeidsrelaties door meer onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer o.a. op vlak van arbeidsduur en overuren.
 • Striktere betaaltermijnen voor grote bedrijven en overheden
 • Na een charter sociale inspecties, nu ook een fiscaal charter
 • Openbare aanbestedingen toegankelijker maken voor kmo's
 • Een energienorm die er voor zorgt dat onze energiekosten niet sneller stijgen dan in de buurlanden, en zekerheid op het vlak van energiebevoorrading
 • Wegwerken van oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen: een gelijk speelveld ook t.o.v. de grote digitale ondernemingen
 • Doortastende oplossingen om de files te verminderen en de mobiliteit te verbeteren 
 • Exportbelemmeringen bij kmo’s wegwerken, o.a. door de kostprijs van exportdocumenten te verlagen
 • Verdere administratieve vereenvoudiging, betere regelgeving en performante overheidsdiensten