Unizo Roeselare organiseerde 9 juni de vierde editie van hun ontbijt met de burgemeester. In de gebouwen van 100%LIGHT inviteerden ze burgemeester Kris Declercq en de schepenen Matthijs Samyn, Francis Debruyne, Stefaan Vancoillie, Nathalie Muylle en Mieke Vanbrussel (allen CD&V) voor een ontbijt met 50 ondernemers. Op de agenda stonden drie thema’s: ruimte om te ondernemen, infrastructuur en horeca en retail.

“Als middenveldorganisatie is het van belang om de vinger aan de pols te houden en ondernemers te informeren over de toekomstplannen van de stad”, zegt Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare. “We overleggen ook regelmatig om mee input te geven aan het ondernemersbeleid van de stad. We kozen vandaag voor een toepasselijke locatie want ruimte om te ondernemen en groeien is en blijft één van de belangrijkste thema’s voor veel ondernemers uit de regio. Veel bedrijven zoals 100%LIGHT zijn op zoek naar de volgende stap in hun groei. Vaak gaat dit gepaard met nood aan ruimte en een nieuwe locatie. Ondernemers in Roeselare de nodige ruimte geven is een uitdaging, maar het aanduiden van zoekzones voor het provinciaal reservepakket is een goeie stap in de richting. Daarnaast is het ook belangrijk om via de op til staande kantorenstudie zicht te krijgen op de noodzaak van kantoorruimte in de stad.”

Ander onderwerp dat werd aangesneden waren de vele wegenwerken in en rond het stadscentrum. “Ondernemers beseffen dat die noodzakelijk zijn, maar zitten vaak met veel vragen over bereikbaarheid, fasering,... De aanwerving van een bereikbaarheidsadviseur helpt om een brug te vormen tussen de ondernemers, de aannemers en de diensten van de stad. Deze aanpak doortrekken naar toekomstige projecten zoals de vernieuwing van de Beitemse dorpskern moet onzekerheid bij ondernemers oplossen.”

Tot slot brak Unizo Roeselare ook een lans voor de horeca en retail in de stad die volgens de ondernemersvereniging niet losgekoppeld kunnen en mogen worden. “Beiden versterken mekaar. Dat zagen we tijdens corona. De sluiting van de horeca had een versterkt negatief effect op het aantal shoppers. We zijn blij dat er de stad via een horecastudie nadenkt over waar ze op lange termijn naartoe willen. Goed zicht krijgen op het huidig aanbod en dit aanvullen is de boodschap zodat alle doelgroepen hun gading vinden.”