Meeste ondernemers blijven gespaard van belastingverhoging

Het Gentse schepencollege heeft eind vorige week een nieuw belastingreglement goedgekeurd. Aanstaande donderdag zal dit ongetwijfeld ook nog verder in de commissievergadering besproken worden. Natuurlijk zijn de bedrijven niet gewonnen voor een belastingverhoging zoals die in het voorstel opgenomen is. De verhoging en vergroening van de bedrijfsbelastingen in Gent was al enige tijd aangekondigd, maar werd uiteindelijk door corona met een jaar uitgesteld. UNIZO heeft er bij stad Gent op gehamerd om eerst aan de uitgavenzijde besparingen te doen om tot een budgettair evenwichtig verhaal te komen. Dit zal een grotere impact hebben op de stadsbegroting dan een belastingverhoging.

UNIZO heeft met resultaat gewogen op dit nieuwe belastingreglement en heeft volgende speerpunten benadrukt:

  • Geen nieuwe belastingplichtigen
  • Behouden van de grens van 500m²
  • Mogelijkheid om belasting te verlagen door opwekking alternatieve energie
  • Behoud vrijstelling voor starters en vermindering voor groeiers
  • Ondersteuning van ondernemers om energiebesparingen te realiseren via energieconsulenten.
  • Administratieve vereenvoudiging (afschaffen drijfkrachtbelasting,…)

Investeren in wind- of zonne-energie loont

Toch blijven er nog een aantal aandachtspunten. Niet alle ondernemingen hebben de mogelijkheid om op eigen terrein eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld door een beperkte dakoppervlakte of een gehuurd pand. Daarom pleit UNIZO er ook voor om ondernemers die energie produceren via bijvoorbeeld wind- of zonne-energie op een andere plaats in Gent, ook een korting op de belastingen te geven. Zo krijgen bedrijven die hierin investeren, maximaal de kans om hun belastingen ook te laten dalen.

Daling belastingen bij kleinere ondernemingen

Uit simulaties blijkt dat twee derden van de (vooral kleinere) ondernemingen hun belasting niet zien stijgen en zelfs zien dalen. Vooral bij een verbruik onder 1 000 000 kWh (alle energiebehoefte bij elkaar opgeteld, verminderd met eigen productie) zien we een daling.

Beperkte oppervlakte, hoog energieverbuik: meer betalen

UNIZO maakt zich wel zorgen over bedrijven die enerzijds maar een beperkte oppervlakte gebruiken, en anderzijds toch een hoog energieverbruik hebben. Zoals bijvoorbeeld ICT-bedrijven en researchfaciliteiten met een hoog stroomverbruik. Mogelijks betalen zij wel fors meer. Dit mag de groei van de bloeiende start-up en scale-up scene niet fnuiken.

Return bedrijven

Bedrijfsaantrekkelijkheid moet blijvend hoog in het vaandel gedragen worden door de stad. Het is dan ook belangrijk om duidelijk de return voor de bedrijven weer te geven. Het belastinggeld van de bedrijven moet worden geïnvesteerd om bestaande bedrijven te ondersteunen en nieuwe aan te trekken.

Het is goed dat de verouderde drijfkrachtbelasting op de schop gaat, maar UNIZO vraagt dat de administratieve lasten niet fors stijgen bij ondernemingen door de aangifteplicht van dit energieverbruik.

Het zal nu zaak zijn om de geïmpacteerde bedrijven vanuit de Stad Gent degelijk te informeren en te sensibiliseren in het kader van verduurzaming. UNIZO is alvast bereid samen met de Stad Gent een begeleidings- en coachingstraject op te zetten, om zo bedrijven bewuster te maken van hun energiegebruik en hen zo mee te nemen in deze Gentse ‘energietransitie’.

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: “De bedrijfswereld kreunt nog steeds onder de naweeën van de grootste economische crisis sinds Wereldoorlog II. De timing om de bedrijfsbelastingen te verhogen is dan ook ongelukkig te noemen en smaakt voor heel wat Gentse ondernemers wrang. De parameters die gehanteerd worden bij het berekenen van de bedrijfsbelasting zijn dan weer wel een betere maatstaf en liggen in de lijn van de verwachtingen van de EU in het kader van de verduurzaming van onze economie.