UNIZO-Beringen heeft haar Ondernemersprioriteiten voor Beringen toegelicht aan het stadsbestuur.

UNIZO-Beringen heeft haar UNIZO-Ondernemersprioriteiten voor Beringen toegelicht aan het stadsbestuur. 

 

 DSC_0004_gekniptSamengevat in 10 prioriteiten:

1. Het verderzetten van sterke dienst economie met 1 vast aanspreekpunt over de diensten heen en met voldoende belang voor zowel 'middenstand' als 'kmo & industrie'. 

2. Extra aandacht voor communicatie naar ondernemers en dit via upgrade van de gemeentelijke website en regelmatig een digitale nieuwsbrief voor en naar de ondernemers.

3. Ruimte voor ondernemers: structureel beleid rond aanpak leegstand handelspanden en een centrumversterkend beleid met voldoende aandacht voor looplussen, parkeerplaatsen, groen enz.
   Verdere ontwikkeling van extra  kmo-terreinen met aanbod van kleinere percelen en bedrijvencentra.

4. Een vlotte bereikbaarheid van alle handelskernen. Bijzondere aandacht voor herinrichting en parkeerroutestysteem in het centrum en zeker behoud van gratis parkeren als extra troef voor 'Winkelen in Beringen'.
    Ook prioritair is de aanpak van de mobiliteitsproblematiek bij de ontwikkeling project B-Mine, niet enkel op de Koolmijnlaan maar ook de toegangswegen vanaf de autosnelwegen. 

5.  Veiligheid: meer preventieve controles en meer 'blauw op straat' met bijzonder aandacht voor algemene veiligheid (schoolomgeving), inbraakpreventie en vermindering overlast. (sluikstorten, straatracen)

6.  Zo laag mogelijk houden van de fiscale druk op ondernemingen met mogelijkheid voor aanpassing/gedeeltelijke vrijstelling op bvb. belasting op drijfkracht der motoren  en belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen
     om startende en lokale ondernemers de mogelijkheden te bieden zich te ontplooien en verder te ontwikkelen.

7. Verdere positieve samenwerking en voldoende inspraak binnen de verschillende stedelijke overleg- en adviesraden waarin ondernemers participeren.

8. Maximale inzet van de toeristische troeven en evenementen i.s.m. met de lokale horeca en handel.

9. Het verderzetten van een actief werkgelegenheidsbeleid en verdere ontwikkeling van KMO- en industrieterreinen om tewerkstelling in de eigen gemeente te bevorderen.

10. Een sterke profilering van de stad Beringen als een dynamische stad: een stad waar het goed is om te komen, te verblijven, te wonen en te ondernemen en dit alles met de toekomstvisie 

 "Beringen, de stad naar morgen"


                            KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIG RAPPORT 

De beide partijen, nl. het stadsbestuur en UNIZO, bevestigden de bereidheid tot regelmatig overleg en positieve samenwerking. Een aantal van bovenstaande UNIZO-prioriteiten zijn nu al in uitvoering of zullen tot uitvoering komen op korte of middellange termijn.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van UNIZO-Beringen


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 06 januari 2014
Lid worden Infopakket
b
social media
sp
sp
sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Beringen
KBC Proximus Liantis