Homepage UNIZO Zoek
ondernemers vertegenwoordigen in uw gemeente: BIN als lokaal veiligheidsoverleg


Inzake Veiligheid kennen we de structuur van het buurtinformatienetwerk (BIN).  
Dit is in feite  geen ‘raad’, maar een zelforganisatie die in nauw samenwerkingsverband staat met de lokale politie.  Het BIN kan precies daarom een nuttig instrument voor overleg zijn als er zich specifieke problemen voordoen. 

Met het oog op een beter lokaal overleg inzake veiligheid zijn wij voorstander van minimaal één jaarlijks overlegmoment met de verschillende partners (lokale politie, politieke verantwoordelijke (burgemeester) en vertegenwoordigers van de georganiseerde lokale ondernemersverenigingen. Hier kunnen evoluties, dienstverlening van de politie, specifieke acties, veiligheidsbeleid en –plannen ter tafel komen. Eventueel kan de raad lokale economie deze functie ééns om het jaar vervullen.   

 

Wat zijn de specifieke wettelijke vereisten?  (Enkel BIN)

 

Deze zijn vastgelegd door de ministeriële omzendbrief van 2 juli 2001. 

Er moet een protocol of charter opgemaakt worden dat ondertekend wordt door alle partners, zoals de coördinator, de korpschef van de lokale politie en de lokale bestuurlijke overheid. Verder valt deze onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse zaken. Om het toezicht mogelijk te maken moet dit protocol/charter schriftelijk overgemaakt worden aan de Directie Publieke Veiligheid (Waterloolaan 76 1000 Brussel)

 

Wat zijn het doel en de bevoegdheden van deze raad of overleg?

 

Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel.

Het bevorderen van de sociale controle.

Het verspreiden van de preventiegedachte.

 

Wat komt er inhoudelijk aan bod binnen deze raad dat relevant is voor ondernemers?

 

Preventietips

Meldingen

Feedback over de meldingen

Info over onveiligheidsfenomenen

Maatregelen naar zelfstandigen en KMO zoals fiscale aftrekbaarheid

 

Wat verwachten wij onze leden van onze vertegenwoordigers in deze raad?

 

Vaak zijn het trekkers in de fase van oprichting, de coördinatie, sturen op de performantie van de werking van het Bin en van de politionele coördinator.  De gemeentelijke ondersteuning in het communicatiesysteem, het werven van deelnemers in de BIN, …

 

Inspiratie en interessante informatie:

 

Vijf engagementen voor gemeente voor veiliger ondernemen.
stop het geweld-affiche

De website van de lokale politie
www.buurtinformatienetwerken.be

Ministeriële omzendbrief van 2 juli 2001 betreffende de buurtinformatienetwerken
   
Ministeriële omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken bij zelfstandigen
Folder: Buurtinformatienetwerken bij zelfstandigen

Brochure: Buurtinformatienetwerken zelfstandige ondernemers: opstart – procedure

Federale website veiligheids- en preventiebeleid

 

 

 

Meer informatie: uw regionale adviseur ondernemersvereniging  

 
Terug naar vorige pagina Maak een afdruk van deze pagina:
Bestuurderskrant Juni 2014