Homepage UNIZO Zoek
VCRO  VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING: wijzigingen april 2014

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( VCRO)  - Belangrijke wijzigingen voor gemeenten, GECORO-leden én ondernemers

Op 15 april verscheen in het Staatsblad een reeks wijzigingen van het decreet Ruimtelijke Ordening. Een aantal daarvan zijn technische aanpassingen, maar er zijn ook wijzigingen in procedures en op vlak van bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus.

Zo krijgt de gemeente meer autonomie, o.a. voor de samenstelling van de GECORO en voor opmaak en wijziging van uitvoeringsplannen. Er zijn extra mogelijkheden voor KMO’s op specifieke   bedrijventerreinen, maar ook meer mogelijkheden voor samenwerking met hogere overheden voor opmaak van plannen.

Een verruiming van de mogelijkheden van stedenbouwkundige verordeningen creëert nieuwe mogelijkheden voor een kernversterkend beleid in steden en gemeenten.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het decreet Ruimtelijke Ordening, met mogelijke  impact op  het gemeentelijk niveau en de relevantie voor de LOV: LEES MEER>

Voor een uitgebreidere  toelichting van het departement Ruimtelijke Ordening: KLIK HIER>

Meer informatie: Mia Vancompernolle

 
Terug naar vorige pagina Maak een afdruk van deze pagina:
Bestuurderskrant Juni 2014