Homepage UNIZO Zoek
Eenvormige regeling voor werfsignalisatie

Een steeds terugkerend thema bij wegenwerken is de signalisatie en bewegwijzering naar handelaars en diensten die zich in de werfzone bevinden. Mag men zelf bordjes ophangen of komt er een gezamenlijk initiatief? Op elke werf is het momenteel anders, wat de verwarring en frustratie in de hand werkt, vooral dan op werven waar er geen toelating is.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) komt nu met een dienstorder dat een einde moet maken aan de verschillen tussen de werven. Een dienstorder is een document met richtlijnen waaraan alle medewerkers van AWV zich moeten houden.  Dit dienstorder over de werfsignalisatie omschrijft hoe deze signalisatie moet worden voorbereid en hoe de uitwerking ervan optimaal kan gebeuren.

Tijdens de voorbereiding van het bestek inventariseert men de aanwezige handelaars in de werfzone, al dan niet per fase. Samen met de gemeente, de communicatieverantwoordelijke en de bereikbaarheidsadviseur analyseert de projectverantwoordelijke de noodzaak voor aangepaste bereikbaarheidssignalisatie voor handelaars. Hoe groot is de impact van de werken? Vormt de signalisatie een meerwaarde? Treedt er hinder op voor de aannemer bij het toelaten van verkeer in en langs de werfzone? En hoe kan de uitwerking optimaal gebeuren. Wordt er specifieke signalisatie voorzien, dan wordt dit opgenomen in het bestek. Zo is de plaatsing van de borden ten laste van de aannemer en wordt hij verplicht het uitgewerkte plan uit te voeren.

Het dienstorder schrijft een aantal specifieke oranje borden voor. De oranje borden kunnen worden voorzien van de tekst “Handelaars bereikbaar” of “Handelaars en diensten bereikbaar”. Soms zal het zelfs mogelijk zijn om namen van de handelszaken en diensten te vermelden. Is een omleiding nodig om de handelszaken te bereiken, dan kiest men voor het bord “Handelszaken via wegomlegging”. Is er bereikbaarheid tot een herkenningspunt, dan kan men beroep doen op het bord volgens een gelijkaardige formule, bv: “Handelaars bereikbaar tot overweg”.

Naast de oranje borden dient er ook verkeerssignalisatie te worden geplaatst, zodat er wettelijk geen discussie mogelijk is. Vooral bij werven die vanop grote afstand worden aangeduid, is het vaak onduidelijk of en hoever er nog verkeer mogelijk is. Daarom voorziet het AWV een C3-bord (wit rond bord met een rode rand) met daaronder een aanduiding van het aantal meter tot het eigenlijke afsluiten. Ook een uitzonderingsbord met de melding “uitgezonderd fietsers, toegang erven of handelszaken” is mogelijk. Dit is minder vaag dan “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” en dekt de lading wettelijk beter.

De uitwerking van deze signalisatie kan bij complexe werven zeer uitgebreid worden, bij eenvoudigere werven kunnen een aantal borden volstaan. Tijdig betrokken raken bij geplande werken om een eventuele bijdrage te kunnen leveren is dus aan te raden. En tot slot: elke werf is anders, signalisatie is en blijft maatwerk!

Het dienstorder vindt u hier terug: http://wegenenverkeer.be/documenten/dienstorder-mowawv20155

Vragen of ondersteuning nodig ? Contacteer Cedric Labeau, cedric.labeau@unizo.be,  0485 42 07 88 , Jochen Goekint, jochen.goekint@unizo.be, 0471 124 904, Els Cools, els.cools@unizo.be, 0488 28 65 09

 

 

 
Terug naar vorige pagina Maak een afdruk van deze pagina:
Bestuurderskrant Juni 2014