Homepage UNIZO Zoek
Ruimtelijke ordening
 
GECORO: Decreet betreffende de oprichting
GECORO: Ondernemers vertegenwoordigen in uw gemeente
GECORO: voorstel van huishoudelijk reglement
Gemeentelijk structuurplan: waarover gaat het?
Gemeentelijk structuurplanningsproces: Omzendbrief RO 97/02
Gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen: subsidies voor opmaak
Handleiding bij openbaar onderzoek ruimtelijke uitvoeringsplannen
Openbaar onderzoek herziening RSV II, belangrijkste wijzigingen.
VCRO  VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING: wijzigingen april 2014
Wonen boven winkels: UNIZO en de provincie Vlaams Brabant doen het.
Zonevreemde bedrijven behouden hun basisrechten
Zonevreemde bedrijven: Decreetswijziging 26/10/02
Bestuurderskrant Juni 2014