Betaalgedrag verslechtert zienderogen: Ruim 1 op 6 facturen niet of te laat betaald.

Laattijdige betalingen kosten het Belgische bedrijfsleven maar liefst 10 miljard euro per jaar, het equivalent van 20.000 banen. Dat becijferden UNIZO en Graydon eerder al in hun betaalrapport van december 2017. Maar ook 2018 en 2019 boden geen beterschap. Dit jaar leek het even beter te gaan, maar het nieuwste betaalrapport toont aan dat de corona-epidemie de curve weer genadeloos naar beneden duwt.

Sinds 2017 geven Graydon en UNIZO het betaalgedrag van ondernemingen en overheden uitvoerig in hun betaalrapport weer en formuleren ze passende beleidsaanbevelingen. In het allernieuwste rapport brengen ze, naast het betaalgedrag in 2019, ook het betaalgedrag in 2020 (tot en met het 3e kwartaal) in kaart. Enkel 2019 weergeven zou omwille van de corona-epidemie te ver staan van de realiteit waarin we ons vandaag bevinden. 

Over de cijfers

In 2019 verslechtert het betaalgedrag kwartaal na kwartaal. Het tij lijkt even te keren in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020, maar corona zorgt opnieuw voor een neerwaartse knik.

Op het einde van het derde kwartaal 2020 zien we dat 66,63% van de facturen tijdig wordt betaald, terwijl maar liefst 15,48% van de uitgeschreven facturen méér dan 90 dagen na vervaldatum of niet meer worden betaald. Anders gesteld: op dit ogenblik wordt ruim één op zes facturen binnen méér dan 90 dagen na vervaldatum vergoed. Een uiterst precaire situatie die de kans vergroot dat bedrijven met dergelijke volumes aan openstaande bedragen zelf in een uiterst precaire cashpositie belanden.

De regionale overheden blijven, ondanks een lichte remonte tijdens de corona-crisis, de slechtste betalers. Waalse bedrijven scoren beter dan Vlaamse bedrijven in het stipt betalen.

Wat vragen UNIZO en Graydon?

Het betaalrapport toont aan dat lange betaaltermijnen en laattijdige betalingen een groot probleem zijn. Sterker nog, de situatie is sinds het einde van de bankencrisis nog nooit zo slecht geweest en dit geldt ook voor de periode net voor de uitbraak van het coronavirus. Dit blijkt trouwens ook uit de trimestriële KMO Barometers van UNIZO, afgenomen in 2019 en 2020 waarin ondernemers stelselmatig aangegeven meer en meer geconfronteerd te worden met laattijdige betalingen. Een verdere verscherping van de betalingswetgeving is dan ook noodzakelijk om dit schadelijk élan te doorbreken.

Graydon stelt daarenboven vast dat - als gevolg van de coronacrisis - niet zozeer het aantal uitgeschreven facturen vermindert, maar wel de bedragen per factuur. Zo gaat het in Q3 2020 - in vergelijking met Q3 2019 - over een daling met ruim 20%. Deze combinatie van enerzijds lange betaaltermijnen en/of laattijdige betalingen en anderzijds evenveel maar lagere facturen qua omzet, maakt een verstrenging enkel maar dringender.

De organisaties dringen daarom aan op: 

  • Sluit de achterpoortjes
  • Maak van betaling binnen de 30 dagen de wettelijke norm
  • Breid invorderingsmogelijkheden van onbetwiste geldschulden uit

Het volledige rapport lezen? 

 

Dat kan! Download het betaalrapport hieronder

Betaalrapport 2019-Q3 2020