Betalingsuitstel kredieten: duidelijkheid over de regeling (update 31 maart)!

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire leningen en ondernemingskredieten. Dat wisten we al, maar vandaag heeft de bankenfederatie dat geconcretiseerd. Hoe lang is dat uitstel precies? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Betalingsuitstel voor ondernemingen

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Betalingsuitstel voor particulieren

 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden jouw krediet niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. 
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen
 • De financiële sector heeft extra aandacht voor degenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Houd je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich. 

Hoe lang kan je betalingsuitstel bekomen van je krediet?

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. 
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Wat moet je doen om betalingsuitstel van je krediet te krijgen?

 • Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.
 • De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Betalingsuitstel bestaande kredieten

Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis "levensvatbaar" waren, krijgen zonder bijkomende kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder 'levensvatbaar' moet je verstaan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.
Ook gezinnen in financiële moeilijkheden kunnen hierop een beroep doen. Lees meer

Wat vindt UNIZO? 

UNIZO is zeker tevreden met deze maatregel, maar vindt de definitie 'levensvatbaar' te strikt en arbitrair. Volgens UNIZO zal het ertoe leiden dat bedrijven die net in tijdelijke moeilijkheden zaten maar op termijn nog een toekomst hadden, hier uit de boot vallen. UNIZO vraagt een meer individuele benadering en beoordeling, waarbij de betrokken ondernemers op gesprek mogen komen, om te voorkomen dat het levensvatbare deel van deze groep van bedrijven overkop zou gaan.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel