Betalingsuitstel kredieten wegens corona: duidelijkheid over de regeling

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Hoe lang is dat uitstel precies? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Update 6 november 2020

De federale regering kondigde de verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen aan tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de banken het bestaande uitstel voor de betaling van ondernemingskredieten verlengen. 

De concrete voorwaarden en modaliteiten hiervoor moeten nog nader bepaald worden.

Betalingsuitstel voor ondernemingen

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Over welke kredieten gaat het?

Je kan betalingsuitstel aanvragen voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Voor wie? 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen; of
  • er  wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming is vast gevestigd in België.
 • De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Hoe krijg je uitstel van betaling?

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kon maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, was de einddatum ook 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kon opnemen (juli- augustus – september – oktober).

Mogelijkheid van verlenging van het uitstel tot 31 december 2020. Het initiële charter liep tot uiterlijk 31 oktober 2020. Het charter werd echter verlengd tot 31 december 2020.

 • Een onderneming/organisatie die reeds onder het initiële charter betalingsuitstel toegekend kreeg, kon een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.

De federale regering kondigde op 6 november een nieuwe verlenging aan. Het is nog wachten op de concrete modaliteiten hiervoor.

Meer info

Wat moet je doen? 

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, moet zijn bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Klik hier voor het volledige charter van Febelfin

Lees hier de FAQ van Febelfin

Kan ik als ondernemer ook uitstel krijgen voor het krediet van mijn privéwoning?

Ja, ook als je voor je privéwoning een hypothecair krediet hebt lopen, krijg je uitstel.

Meer info 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel