Bijkomende steun- en relancemaatregelen voor bedrijven

Sectoren die binnenkort kunnen opstarten, zoals de horeca, kunnen rekenen op bijkomende steunmaatregelen. Dat heeft de federale regering beslist. Ook voor andere sectoren zijn er maatregelen, waaronder steun wanneer ze werknemers uit de tijdelijke werkloosheid laten terugkeren en een beschermingspremie voor werknemers in de niet-medische contactberoepen.

Tijdelijke btw-verlaging

De regering voorziet een tijdelijke btw-verlaging voor maaltijden (6% i.p.v 12%). Ook de btw op de dranken gaat omlaag (van 21% naar 6%). Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De federale regering besliste om de bijdrage die werkgevers moeten betalen aan het vakantiefonds in 2021 zelf te betalen. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen, maar niet op kosten van de werkgevers. 

RSZ-vermindering voor wie tijdelijke werklozen opnieuw aan het werk zet

In het derde kwartaal van 2021 is er RSZ-vermindering voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren. Deze RSZ-vermindering is gemoduleerd: meer vermindering voor de bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten en nadien weer konden openen. 

Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de sectoren die na de lange sluiting weer open zijn, worden bij wijze van uitzondering niet meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. 

De aangepaste regeling inzake jobstudenten

Alles over corona?

Check onze pagina

Meer info: Corona
Thema: Actueel