Bijkomende steun- en relancemaatregelen voor bedrijven

Sectoren die binnenkort kunnen opstarten, zoals de horeca, kunnen rekenen op bijkomende steunmaatregelen. Dat heeft de federale regering beslist. Ook voor andere sectoren zijn er maatregelen, waaronder steun wanneer ze werknemers uit de tijdelijke werkloosheid laten terugkeren en een beschermingspremie voor werknemers in de niet-medische contactberoepen.

Tijdelijke btw-verlaging

Van zodra de terrassen openen, voorziet de regering een tijdelijke btw-verlaging voor maaltijden (6% i.p.v 12%). Ook de btw op de dranken gaat omlaag (van 21% naar 6%). Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De federale regering besliste om de bijdrage die werkgevers moeten betalen aan het vakantiefonds in 2021 zelf te betalen. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen, maar niet op kosten van de werkgevers. 

RSZ-vermindering voor wie tijdelijke werklozen opnieuw aan het werk zet

In het derde kwartaal van 2021 is er RSZ-vermindering voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren. Deze RSZ-vermindering is gemoduleerd: meer vermindering voor de bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten en die nu weer open kunnen. De regering moet de precieze contouren van deze maatregel nog uittekenen. 

Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. 

Dubbel overbruggingsrecht voor maand mei voor horeca

Het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, blijft ook in mei doorlopen.  De heropening van de horecasector zal namelijk de komende weken volgens een strikt protocol beperkt blijven tot de terrassen. Aan het eind van de maand zal deze maatregel opnieuw worden geëvalueerd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie.

Tip: lees ook onze pagina over overbruggingsrecht

Wat vindt UNIZO hiervan?

"Deze steunmaatregelen dekken echter nog altijd maar een deel van ons eisenpakket", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Zo blijven we op onze honger zitten in verband met de noodzakelijke verlenging van bestaande steunmaatregelen na 30 juni zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en het overbruggingsrecht. Bijzonder belangrijk is de verlenging van de mogelijkheid tot bancair overbruggingskrediet. UNIZO is wel verontwaardigd over het feit dat de retailsector, die in heel zwaar weer zit, in de Paaspauze niet op dezelfde steun kon rekenen. We hameren in dat verband ook opnieuw op de noodzaak om het dubbel overbruggingsrecht tot te kennen aan al wie minstens 70% omzetverlies lijdt of leed. Geheel in lijn hiermee moeten ook de handelszaken die tijdens de afgelopen Paaspauze aan die criteria voldeden het dubbel overbrugginsrecht krijgen voor gans de maand april, of toch minstens tot 25 april!. Onder meer voor de autobus- en autocarsector bepleiten we de mogelijkheid om ook halve dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te kunnen invoeren."

Lees het UNIZO-standpunt

Alles over corona?

Check onze pagina

Meer info: Corona
Thema: Actueel