Laatste nieuwsberichten UNIZO Brussel

1 april is ... 20 jaar ambtenaar lokale economie

Stad Brussel neemt concrete steunmaatregelen voor ondernemers nav Coronacrisis. Andere Brusselse gemeenten volgen schoorvoetend.

Energiepremies 2020 voor KMO’s en zelfstandigen

Extra Coronasteunmaatregelen voor reis- en eventsector

Extra steun voor waarborg bij kredieten voor schulden (waarborgregeling) n.a.v. de Coronacrisis

Uitgestelde of afgeschafte belastingen n.a.v. de Coronacrisis

Hinderpremie bij verplichte sluiting handelszaak n.a.v.de Coronacrisis

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel startte meldpunt voor medisch materiaal

UNIZO apprecieert de budgettaire inspanningen van Brusselse overheid én roept andere partners op om hetzelfde te doen

UNIZO verwelkomt steunmaatregelen Brusselse regering, "maar we verwachten nog bijkomende inspanningen."