Premie 1.500 euro voor Brusselse cultuurwerkers kan aangevraagd worden!

Reeds in mei kondigde de Brusselse regering een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro) aan. Deze steun is voor de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. De details van de steunmaatregel zijn de volgende:

Wie komt in aanmerking?

Elke cultuurwerker, dat is

  • elke natuurlijke persoon, gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er gedomicilieerd zijn tussen 13 maart en 30 juni 2020;
  • die ten minste één bezoldigde prestatie kunnen aantonen, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 13 maart 2020, bij een operator die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht code “046”, “495” en “015” in het paritair comité 322, met uitzondering van de prestaties ingediend in het kader van de kleinevergoedingsregeling bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  • die in de periode tussen 13 maart 2020 en 1 juni 2020 geen beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten hebben genoten in het kader van Covid19 van meer dan 3.100 euro netto;

Hoeveel bedraagt de premie?

  • maximaal 1.500 euro bedraagt indien de cultuurwerker in de periode tussen 13 maart 2020 en 31 mei  2020 geen inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 775 euro netto;
  • maximaal 1.000 euro bedraagt indien de cultuurwerker in de periode tussen 13 maart en 31 mei 2020 inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 1.550 euro netto;
  • maximaal 500 euro bedraagt indien de uitzendkracht uit de culturele sector in de periode tussen 13 maart en 31 mei 2020 inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 3.100 euro netto.

Waar en wanneer aanvragen?

Bovenstaande moet nog formeel bevestigd worden door de Ministerraad. De premies zullen kunnen worden aangevraagd via het formulier dat ACTIRIS op zijn website ter beschikking stelt: www.actiris.brussels. Het dossier zal mogelijks TEN LAATSTE OP 16 AUGUSTUS moeten worden ingediend!  

Klik hier voor alle informatie.