Nieuwe aanvraag premie voor Brusselse cultuurwerkers mogelijk!

Na een eerste premie van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers voorziet het Brussels gewest een tweede premie voor deze groep. Deze steun is voor de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. De details van de steunmaatregel zijn de volgende:

Wie komt in aanmerking?

Elke cultuurwerker, dat is

  • - elke natuurlijke persoon, gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er gedomicilieerd zijn tussen 13 maart en 30 juni 2020;
  • - die ten minste één bezoldigde prestatie kunnen aantonen, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 13 maart 2020, bij een operator die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht code “046”, “495” en “015” in het paritair comité 322, met uitzondering van de prestaties ingediend in het kader van de kleinevergoedingsregeling bedoeld in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  • - die in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 september 2020 geen beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten hebben genoten :
    • van hoogstens 3.000 euro netto : premie van 2000 euro
    • van hoogstens 4.000 euro netto : premie van 1.500 euro
    • van hoogstens 5.000 euro netto : premie van 1.000 euro

Waar en wanneer aanvragen?

Bovenstaande moet nog formeel bevestigd. De premies zullen kunnen worden aangevraagd via het formulier dat ACTIRIS op zijn website ter beschikking stelt: www.actiris.brussels.