Brusselse steun bij betalingsmoeilijkheden handelshuur

Naar analogie van het Vlaamse systeem, is er ook in Brussel een bijkomende steunmaatregel voorzien voor de handelaars die in moeilijkheden zijn door de huurverplichtingen. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillig akkoord tussen huurden en verhuurder, waarbij minstens één of twee maand huur wordt kwijtgescholden. De andere voorwaarden zijn:

  • Eigenaar en huurder komen ook een uitstel van de betaling van de huur overeen voor 4 maanden.
  • De eigenaar scheldt minstens één of twee maand huur (inclusief lasten) kwijt.
  • De huurder kan voor de betaling van maximum twee maanden huur (en lasten) een voorschot vragen bij Finance.brussels, die het bedrag aan de eigenaar stort.
  • Dit voorschot is voor de huurder een lening (tot maximum 25 000 €) terugbetaalbaar in 18 maanden, met een vrijstelling van terugbetaling gedurende de eerste 6 maanden.
  • De intrestvoet bedraagt 2%.

Deze voorwaarden zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. De maatregel zal uitgevoerd worden door Finance.brussels en zal operationeel zijn vanaf eind november 2020.

Meer over: Huur, Handelshuur, Onderneming in moeilijkheden