Brusselse steun bij betalingsmoeilijkheden handelshuur - Update

Afbeelding(en) gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Onderstaande regeling geldt voor zaken gevestigd in het Brussels Gewest. Klik hier als je een zaak hebt die gevestigd is in Vlaanderen.

Naar analogie van het Vlaamse systeem, is er ook in Brussel een bijkomende steunmaatregel voorzien voor de handelaars die in moeilijkheden zijn door de huurverplichtingen. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillig akkoord tussen huurden en verhuurder, waarbij minstens één maand huur wordt kwijtgescholden. Het doel van deze steunmaatregel is, enerzijds, de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft, zelfs als de huurder zich in een moeilijkere financiële situatie bevindt.

Sinds half mei 2021 werden de voorwaarden uitgebreid: 

  • De eigenaar scheldt minstens één of meerdere maanden huur (inclusief lasten) kwijt.
  • Voor de betaling van maximaal vier maanden huur (inclusief lasten) kan de huurder gebruik maken van een voorschotregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze regeling wordt een lening aan de huurder versterkt en wordt ervoor gezorgd dat de kwijtgescholden maanden huur aan de verhuurder worden betaald.
  • Dit voorschot heeft de vorm van een lening (tot een maximumbedrag van 75.000 euro), met een looptijd van twee tot vijf jaar. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden.
  • Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.
  • Eventuele huurachterstanden van de periode voor 18 maart 2020 moeten voor de aanvraag van de lening betaald zijn 

Als je moeilijkheden ondervindt om met je verhuurder tot een akkoord te komen, kan je beroep doen op een bemiddelaar, die tracht tot een akkoord te komen met de verhuurder. Deze bemiddeling, met het oog op een aanvraag voor deze lening, is gratis voor beide partijen. De aanvraag voor een bemiddeling kan via https://economie-werk.brussels/aanvraag-bemiddeling

Het beheer van de steun wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid:  de steunaanvragen kunnen hier ingediend worden.
 

Meer over: Huur, Handelshuur, Onderneming in moeilijkheden