Brusselse steun bij betalingsmoeilijkheden handelshuur

Afbeelding(en) gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Onderstaande regeling geldt voor zaken gevestigd in het Brussels Gewest. Klik hier als je een zaak hebt die gevestigd is in Vlaanderen.

Naar analogie van het Vlaamse systeem, is er ook in Brussel een bijkomende steunmaatregel voorzien voor de handelaars die in moeilijkheden zijn door de huurverplichtingen. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillig akkoord tussen huurden en verhuurder, waarbij minstens één of twee maand huur wordt kwijtgescholden. Het doel van deze steunmaatregel is, enerzijds, de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft, zelfs als de huurder zich in een moeilijkere financiële situatie bevindt.

De andere voorwaarden zijn:

  • De eigenaar scheldt minstens één of twee maand huur (inclusief lasten) kwijt.
  • Deze overeenkomst omvat een opschorting van de betaling van de handelshuur (inclusief lasten) gedurende 4 maanden, te rekenen vanaf april 2020.
  • Voor de betaling van maximaal twee maanden huur (inclusief lasten) kan de huurder gebruik maken van een voorschotregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze regeling wordt een lening aan de huurder versterkt en wordt ervoor gezorgd dat de twee maanden huur aan de verhuurder worden betaald.
  • Dit voorschot heeft de vorm van een lening (tot een maximumbedrag van 25.000 euro voor twee maanden) over twee jaar en dient te worden terugbetaald over een periode van maximum 18 maanden. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden.
  • Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.

Ondertussen werd wel al een uitbreiding van de maatregel voorzien tot 4 maanden huur en tot maximum 35.000€. Het beheer van de steun wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid:  de steunaanvragen kunnen hier ingediend worden.

Meer over: Huur, Handelshuur, Onderneming in moeilijkheden