25 sep 2019
Brussel / Actuasessie

Let’s talk about Good Move!

De vorige Brusselse regering keurde in eerste lezing het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move’ goed. Hierin is onder meer sprake van:

  • Schrappen van 65000 parkeerplaatsen de komende 10 jaar
  • Invoering van de zone 30
  • Creëren van stadsboulevards aan de toegangen tot het Brussels Gewest 
  • Creëren van voetgangersboulevards en "mazen" (verkeersluwe zones) in de stad

We nodigen u graag uit op een infovergadering over dit plan ‘Good Move’ op woensdag 25 september om 14u.

Op basis van een beknopte voorstelling van het plan ‘Good Move’ willen we, samen met u, onze opmerkingen of bezwaren verzamelen. En dit in het kader van het openbaar onderzoek dat nog loopt tot midden oktober. Het volledige plan en een synthese kan u inkijken op www.goodmove.brussels/nl/

Het programma van de infovergadering ziet er als volgt uit:
13u30: Onthaal met koffie
14u00: Voorstelling van de belangrijkste elementen van het gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move’, door Frederik Depoortere, adviseur bij de Directie Strategie van Brussel Mobiliteit
15u00: Uitwisseling / vraag & antwoord – verzamelen van de opmerkingen en bezwaren
16u00: Einde

De infovergadering is tweetalig: Nederlands/Frans. De vergadering gaat door in de UNIZO-vergaderzaal, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

 

Chère Présidente,
Cher Président,

Le précédent gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture le nouveau plan de mobilité régionale "Good Move". Il s'agit notamment de

  • Supprimer 65 000 places de stationnement au cours des 10 prochaines années
  • Introduction de la zone 30
  • Création de boulevards urbains aux entrées de la Région de Bruxelles-Capitale 
  • Création de boulevards piétonniers et de zones à faible trafic dans la ville

Nous vous invitons à une réunion d'information sur le plan 'Good Move' le mercredi 25 septembre à 14 heures.

Sur la base d'une brève présentation du plan " Good Move ", nous souhaitons recueillir avec vous des commentaires ou des objections. Et ce, dans le contexte de l'enquête publique qui se poursuit jusqu'à la mi-octobre. Le plan complet ainsi qu’une synthèse peuvent être consultés sur www.goodmove.brussels

Le programme de la réunion d'information est le suivant:

13h30: Réception avec café
14h00: Présentation des principaux éléments du plan de mobilité régional 'Good Move' par Frederik Depoortere, conseiller à la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité.
15h00: Echange / question & réponse - collecte des commentaires et objections
16h00:  Fin

La réunion d'information est bilingue : néerlandais/français. La réunion aura lieu dans les locaux d’UNIZO, Quai de Willebroeck 37, 1000 Bruxelles.

 

Ja, ik schrijf me in! Hierbij mijn contactgegevens.

Contactgegevens

bv. 0123.456.789
Volgorde
bv. 011404354
EUR
Volgorde
De gegevens die u invult heeft UNIZO nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen worden deze gegevens ook doorgegeven aan onze commerciële partners en gebruikt voor automatische verwerkingen (o.a.) profilering om u gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen toesturen. Alle details over deze verwerking en uw rechten vindt u in ons privacybeleid.
Algemene voorwaarden | Privacybeleid
Deze activiteit is gratis.