04 okt 2021
Brussel / Netwerkactiviteit

Ronde tafel met Brussels Staatssecretaris Barbara Trachte over de ondersteuning van handelaarsverenigingen | Table ronde avec la Secrétaire d’état bruxelloise Brabara Trachte sur le soutien aux associations de commerçants

In aanwezigheid van Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, organiseert UNIZO Brussel op maandag 4 oktober een ronde tafel over de ondersteuning van Brusselse handelaarsverenigingen. De bijeenkomst waar de vertegenwoordigers van de handelaarsverenigingen ook aanwezig zullen zijn wordt georganiseerd naar aanleiding van een memorandum dat UNIZO heeft geschreven om lokale ondernemersverenigingen te ondersteunen en te versterken.

Het programma ziet er als volgt uit:

16u        Onthaal
16u30   Voorstelling memorandum ter versterking van verenigingen
16u45   Woord van Staatssecretaris Barbara Trachte
17u       Uitwisseling
18u       Einde

En présence de la Secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique Barbara Trachte, UNIZO Bruxelles organise le lundi 4 octobre une table ronde sur le soutien aux associations de commerçants à Bruxelles. La réunion, à laquelle participeront également les représentants des associations de commerçants, est organisée à la suite d'un mémorandum rédigé par UNIZO pour soutenir et renforcer les associations locales de commerçants.

Le programme est le suivant:

16h       Accueil
16h30  Présentation du mémorandum pour renforcer les associations
16h45  Mot de la secrétaire d’état Brabara Trachte
17h      Échange
18h      Fin