De minister preciseert de lijst van de vrijstellingen.

§3 De minister preciseert in het Ministerieel besluit van 14 SEPTEMBER 2017 dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Art. 2. § 1.   Overeenkomstig artikel 4.6.2 §3 van het besluit, wordt toegelaten:
  • Tot 30 november 2017, het gebruik van de plastic kassazakken voor eenmalig gebruik betaald door de kleinhandelaar vóór 1 september 2017;
  • Tot 29 februari 2020, het gebruik van biogebaseerde en thuis composteerbare plastic zakken voor eenmalig gebruik die bestemd zijn voor de primaire verpakking van groenten en fruit die in bulk verkocht worden. Het minimale gehalte aan biogebaseerde stof van deze zakken is op 40% in 2018 vastgelegd.
  • Tot 31 december 2029, de plastic zakken voor eenmalig gebruik bestemd voor de verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel verkocht worden die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen vloeien, voor zover de zak biogebaseerd en thuis composteerbaar is. Het minimale gehalte aan biogebaseerde stof van deze zakken is op 40% in 2018 en op 60% vanaf 2025 vastgelegd.
  • Tot 31 december 2029, de zeer lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik die gebruikt worden voor de primaire verpakking van waterplanten en waterdieren;
§2.  Enkel de zakken met een dikte hoger dan of gelijk aan 50 micron worden geacht herbruikbaar te zijn in de zin van bijlage XII van het besluit.

 

Meer info: Afval