Fiscale hervorming 2017 – enkel ten voordele van de bewoners

Reeds in 2016 werd de onroerende voorheffing fors verhoogd. Zowel de opcentiemen van het Gewest (opcentiemen van 589 naar 989) als die van de meeste gemeenten gingen de hoogte in. Voor vele eigenaars is dit een verhoging van meer dan 12 % van de onroerende voorheffing.

Daartegenover staan een aantal voordelen, voor de bewoners. Weliswaar met een jaar vertraging ! Voor de Brusselse Regering is het de bedoeling dat wie eigenaar én bewoner is, zal de verhoging van de onroerende voorheffing niet voelen (door een compensatie van 120 € en de afschaffing in 2017 van de  agglomeratiebelasting- 1 % in de personenbelasting) afgeschaft.

In 2016 werd wel al de gewestelijke forfaitaire belasting van 89 € afgeschaft. Alle vennootschappen en zelfstandigen moesten deze ook betalen.

Verder is ook aangekondigd voor 2017 dat :

  • er een nultarief wordt ingevoerd in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage
  • de bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd

Vanaf 1/1/2017 is de woonbonus in Brussel afgeschaft. Wel worden de registratierechten drastisch verminderd om de Brusselaars toe te laten hun eerste of enige woning te kopen. De korting (abattement) voor de registratierechten verhoogt van 60.000 euro naar 175.000 euro voor transacties tot 500.000 euro. Dit betekent dat gezinnen die zich duurzaam in ons gewest vestigen een directe korting kunnen krijgen van vrijwel 22.000 euro.

 

Meer info: Brussel, Internationaal, Fiscaal, Steunmaatregelen, Fiscale steunmaatregelen