Jean-Eric Kies: Treebike!

Na 35 jaar in de textielindustrie begon hij te werken aan oplossingen voor mobiliteit in steden en de "last mile delivery": Treebike was geboren! (www.treebike.eu )

Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in de textielsector, besloot Jean-Eric KIES zijn activiteit drastisch te veranderen. Na goed te hebben nagedacht over wat hij nog steeds wilde doen, richtte zijn reflectie zich op mobiliteit in steden, ecologie en wat hij aan 'zijn' kinderen en aan de toekomstige generaties zou overlaten. Hieruit kwam het TreeBike.eu project voort. Een spannend project!

TreeBike.eu is de voorloper van de laatste mijl levering. "Hoe kunnen we deze twee milieukwesties en economische kwesties met elkaar verzoenen?" Dit is de uitdaging van duurzame stedelijke logistiek. TreeBike.eu kan de transporttijd van het vrachtvervoer en de congestie op de weg verminderen. Het belangrijkste punt is dat TreeBike.eu het milieu respecteert: geen vervuiling en geen CO2-uitstoot.

Jean-Eric Kies: "Ik wist niet waar ik moest beginnen en daar kwamen UNIZO en mijn coach Bernard Denys binnen, die me hielpen mijn project voor te bereiden. Deze voorbereidingsperiode is en blijft lang, maar essentieel. Deze coaching stelde me ook in staat om niet alleen mijn businessplan te ontwikkelen, maar ook om mijn ogen te openen voor een aantal punten waar ik nog niet aan gedacht had. Als toekomstig ondernemer heb je veel reflectie, voorbereiding, vragen, vragen, vragen.... Het starten van een project is niet eenvoudig als je alleen bent, UNIZO stelt je in staat om je ervaringen te delen en te leren van de ervaringen van anderen."

Meer info: Brussel
Thema: Actueel