12.04% minder Brusselse starters in 2020

Ondanks de coronacrisis waagden het afgelopen jaar toch nog 11.159 Brusselse starters de sprong naar het ondernemerschap. Toch blijkt het startersaantal met 12% gedaald tegenover 2019. Het valt zo terug op het niveau van 2014.  Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Graydon en UNIZO.

Brussel scoort qua startersevolutie minder gunstig          
Brussel kende na de eerste lockdown niet dezelfde inhaalbeweging als Vlaanderen, waar er fors meer starters waren in de zomermaanden. Uiteindelijk landt Brussel op een terugval van het aantal starters - zo'n 12% - ten opzichte van het pré-coronajaar 2019.  Een mogelijke verklaring is dat meer dan 60% van de Brusselse starters niet de Belgische nationaliteit had in 2019. Het valt niet uit te sluiten dat juist deze groep zijn of haar ondernemersplannen heeft moeten schrappen of uitstellen, omwille van de reisbeperkingen. Een mogelijke andere, niet-coronagerelateerde reden is het verschil in de vestigingsregelgeving tussen Brussel en Vlaanderen. Een attest ‘bedrijfsbeheer’ is in Brussel (nog altijd) verplicht en niet (meer) in Vlaanderen. Het zou kunnen dat daardoor een aantal kandidaat-starters zonder attest bedrijfsbeheer naar Vlaams-Brabant zijn uitgeweken.

Dat toch nog veel Brusselse ondernemers de sprong waagden naar het zelfstandig ondernemerschap wijst op lef, durf en motivatie. De drang om te ondernemen is groter dan de angst om te falen, zélfs in tijden van crisis. Voor een aantal starters kan de huidige crisis overigens net een trigger geweest zijn om nu effectief concreet werk te maken van die lang gekoesterde ondernemersdroom, die ze voordien voor zich uitschoven.

Ondanks, of net dankzíj, de coronacrisis zijn er nog altijd duizenden mensen die zijn gesprongen. Zeker tijdens de lockdown zaten heel veel mensen thuis, met veel tijd om na te denken over hun persoonlijke situatie, over hun carrière-keuzes tot dan toe, en om alles op een rijtje te zetten. Voor bepaalde kandidaat-ondernemers ontstond daardoor het perfecte ‘momentum’.aldus Anton Van Assche, coördinator UNIZO-werking Brussel. 

Aantal starters in Brussel, vergelijking 2020/2019

Aantal starters per provincie vergelijking 2019/2020

 

Kandidaat-starters lieten zich niet afschrikken        
Ook zussen Gloria en Mandy Kourkouliotis broedden in 2019 al op het idee om Suitsherwell op te richten. Dankzij een springplanktraject van de overheid, besloten ze in 2020 de sprong te wagen en fulltime te kiezen voor het creëren van maatpakken voor vrouwen volgens een duurzame en ethisch verantwoorde productie. Zonder het traject was Suitsherwell misschien nooit of veel later pas van de grond gekomen. Daarom zweren de zussen bij hulp vragen en beroep doen op deskundige begeleiding.

De coronacrisis bleek voor Gloria en Mandy ook een positieve impact te hebben.  “Thuiswerken, minder pendelen, het sociaal leven dat stil viel… Plots was er een zee van tijd. Dat gaf ons meer ruimte om te focussen op onze onderneming.”  Daarnaast bleek ook het bestaan van digitale platformen van essentieel belang. “Om te netwerken, te crowdfunden en onze bekendheid te vergroten was onze digitale aanwezigheid broodnodig. We voelden ook oprechte collegialiteit, solidariteit en steun van grotere ondernemingen. Dat maakt ondernemen echt aangenaam.”

Onze economie heeft doorlopend nood aan nieuw bloed, nieuwe starters met creatieve ideeën die er volop voor willen gaan en met hun toegevoegde waarde welvaart creëren. Om die boodschap kracht bij te zetten en om een podium te geven aan inspirerende - aanstekelijke - rolmodellen, verkiest UNIZO al voor de 7de maal op rij de Starter van het jaar. Inschrijven kan nog tot en met 29 januari. www.unizo.be/startervanhetjaar.

Wenst u in contact te komen met onze Brusselse ondernemer?

Voor meer informatie:  Anton Van Assche - Coördinator UNIZO-werking in Brussel - anton.vanassche@unizo.be - 0478/444.119

Meer over: Starten
Thema: Actueel