Bijkomende relancepremie voor de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen

Deze premie wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en kan aangevraagd worden tot donderdag 25 november via www.premiecovid.brussels

De Brusselse regering heeft een budget van 45 miljoen Euro vrijgemaakt voor bijkomende herstelsteun voor ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport.

Het herstel blijft namelijk beperkt door legitieme maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom moeten deze ondernemingen worden geholpen voordat een volledig en optimaal herstel van hun activiteiten hen weer op een activiteitenniveau kan brengen dat vergelijkbaar is met dat van 2019.

Bij deze ronde van de Tetra-premie is het ‘tijdelijk kader’ wel van toepassing en dus valt de premie buiten de ‘de-minimis’ regel. Dat was zo ook voor de premies aan de hotels, maar bij de voorgaande Tetra-premies niet voor de andere sectoren. Nu dus wel. Indien u dus mogelijks een weigering heeft gekregen bij een vorige aanvraag (omwille van het overschrijden van de 'de-minimis'-regeling) is het toch mogelijk om nu deze wel premie te ontvangen. 

Deze premie is bedoeld om:

  • De cultuur- en evenementensector te blijven steunen;
  • Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden, enz.).

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Voor de verschillende sectoren gelden echter verschillende bepalingen en bedragen, afhankelijk van hun realiteit:

  1. Recasector en zijn toeleveranciers (NACE-codes in de bijlage)

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‘witte kassa’ moeten beschikken.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot tekort aan bezoekers te kampen hebben.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

12.000 euro

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

13.000 euro

20.000 euro

20 en meer

17.000 euro

26.000 euro

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

  1. Discotheken (NACE-code 56.302)

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die overeenstemt met de activiteit van discotheek.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

  1. Evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector (NACE-codes in de bijlage)

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

Dit steunmechanisme zal medio oktober in werking treden. De aanvragen zullen kunnen worden ingediend bij de Administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De NACE-codes die in aanmerking zullen komen voor de relancepremie vind je in volgende bijlagen:

PDF iconBijlage 1PDF iconBijlage 2

Meer over: Corona
Thema: Actueel