Brusoc Recover: tot 15.000 € overbruggingskrediet voor zelfstandigen en ZKO’s

Sinds 26 mei is een nieuwe maatregel in voegen getreden. Het betreft de versterking van microkrediet via BRUSOC dat kaskredieten van maximaal 15.000 Euro tegen een beperkte interestvoet mag toekennen aan zelfstandigen, ZKO’s (= micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie.

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven.

Hoeveel? 

 • Lening van maximum 15.000 euro
 • Terugbetaling binnen 3 jaar maximum
 • Vaste intrestvoet van 1,75%

Voor wie?

De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.

Komen in aanmerking :

 • De ondernemingen met statuut van natuurlijke personen : zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep.
 • De ondernemingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben.

! Opgelet, het betreft een kaskrediet. De lening moet dus gebruikt worden voor één van de volgende posten :

 • Behoefte aan werkkapitaal
 • Verwerven van voorraad
 • Betaling van achterstallen

De lening is exclusief bestemd voor de thesauriebehoeften van de onderneming en kan niet gebruikt worden voor de financiering van materiële of immateriële investeringen.

Welke voorwaarden ?

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

Voor ondernemingen ouder dan 2 jaar
Voor commerciële vennootschappen moeten minstens 2 van de volgende 3 criteria vervuld zijn :

 • Groeionderneming tussen 2018 en 2019
 • Positief resultaat op 31.12.2019
 • Positief eigen vermogen.

Voor de ondernemingen onder de vorm van natuurlijke personen moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De onderneming was winstgevend op 31.12.2019
 • Stijgend omzetcijfer tussen 2018 en 2019. 

Voor ondernemingen jonger dan 2 jaar

 • Indien toepasselijk, de laatste gepubliceerde balans (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen)
 • Een recente boekhoudkundige situatie, goedgekeurd door de boekhouder
 • Het financieel plan zoals opgemaakt bij de oprichting 

Uitsluitingscriteria :

 • Stopzetting van een lening door een financiële instelling
 • Fiscale en sociale schulden gedurende meer dan 2 trimesters vóór de coronacrisis, behalve indien een afbetalingsplan werd aanvaard en gerespecteerd

Garantie : Persoonlijke borgtocht
Geen dossierkosten

Hoe tewerk gaan?

Stuur uw mail exclusief naar het adres: covidbrusoc@hub.brussels (en dus niet naar 1819). U ontvangt vervolgens een link naar een formulier dat u dient in te vullen.

Hieronder de lijst van documenten die u moet voorbereiden en bijvoegen bij het formulier. ! Opgelet : enkel de aanvragen vergezeld van deze documenten zullen geanalyseerd worden. 

 • Alle btw-aangiften van 2018, 2019 en 2020 
 • Indien van toepassing, gedetailleerde jaarlijkse resultatenrekening en voor de jaren 2017 en 2018 (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen)
 • Een boekhoudkundige situatie op de 31/12/2019, goedgekeurd door de boekhouder
 • Een verklaring op eer over uw belastingschulden, RSZ en BTW (in te vullen, hier beschikbaar)
 • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (als vennootschap) of attest NBB (voor de natuurlijke personen)
 • Indien uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld was bij de oprichting van de onderneming
 • Een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming
Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel