Brussel creëert dieselvrij eiland

Vandaag keurde de Brusselse Regering de dieseluitstap tegen 2035 goed. Tegelijkertijd werd er ook een stappenplan met begeleidende maatregelen voorzien, gebundeld in de ‘Roadmap Low Emission Mobility Brussels’.

UNIZO apprecieert de ambitie van het Gewest om als Europese hoofdstad,  in navolging van andere Europese steden, een duidelijke keuze te maken. De aankondiging van een voldoende lange uitstaptermijn,  geeft aan de ondernemers de kans om zich aan te passen. UNIZO waarschuwt wel voor de bijkomende kosten en investeringen die deze uitstap voor de ondernemers met zich meebrengt. UNIZO zal dan ook de voorziene begeleidende maatregelen grondig bestuderen en evalueren.

De Brusselse overheid zal moeten investeren, niet alleen om zelf aan de voorwaarden te voldoen, maar ook om de ondernemers voldoende en tijdig de nodige alternatieven te garanderen. UNIZO denkt daarbij in de eerste plaats aan een performanter mobiliteitsnetwerk. Dat gaat veel verder dan enkel het Brussels Gewest. Daarom is het belangrijk dat Brussel samen met de andere gewesten en het federale niveau een duidelijke toekomst kiest voor onze mobiliteit en concrete investeringen plant om de toegang van buiten Brussel en de verplaatsingen in Brussel zo efficiënt mogelijk te maken. De auto moet echter ook een waardig alternatief blijven, want voor velen is en blijft dit ook de enige of een van de beperkte mogelijkheden om zich naar Brussel te verplaatsen binnen een aanvaardbare trajectduur.

UNIZO vraagt ook dat de impact op de economische leefbaarheid van alle ondernemers beperkt wordt. Het is goed dat de LEZ-premie voor Brusselse KMO’s wordt uitgebreid, maar dat zal niet volstaan. Vele sectoren werken met specifieke of zwaar uitgeruste en dure voertuigen, die een veel langere levensduur hebben dan de klassieke wagens. Bijvoorbeeld markt- en foorkramers, bouwondernemers, begrafenisondernemers of ook de audiovisuele sector. Bovendien zijn er voor deze voertuigen nog geen alternatieven zonder diesel beschikbaar. Naast steunmaatregelen zullen er dus ook uitzonderingen moeten worden toegestaan.

Het feit dat de andere Gewesten niet dezelfde timing hanteren, geeft de Brusselse ondernemers mogelijks een concurrentieel nadeel. De volgende stap in de invoering van de Brusselse Low Emission Zone, wordt in Brussel begin 2022 gezet, terwijl Gent en Antwerpen pas in 2024 de dieselwagens met Euro 4 verbieden.  De ‘solo-slim’ die Brussel wil spelen met de invoering van de stadstol zal de aantrekkingskracht van Brussel niet versterken.

UNIZO wil, samen met het Brussels Gewest, maar nog liever met de drie Gewesten, grote stappen vooruit zetten in het behalen van de klimaatdoelstellingen en de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. UNIZO zal ook de ondernemers informeren over het belang en de voordelen die deze transitie kan betekenen. UNIZO rekent daarvoor wel op een Brusselse overheid die de bijdrage van de ondernemers naar waarde schat en rekening houdt met wat voor hen haalbaar en betaalbaar is.

 

Meer over: Brussel, Mobiliteit