Brussels circulatieplan duwt transitverkeer naar Kleine Ring

Wie de Vijfhoek als bestemming heeft, blijft welkom met de auto


Wat stelt het nieuwe circulatieplan voor?

Vandaag stelt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt van de Stad Brussel het nieuwe circulatieplan voor de Brusselse Vijfhoek voor op de gemeenteraad. In essentie komt het erop neer dat een aantal transitassen worden doorgeknipt, waaronder de Koningstraat en de as Lakensestraat-Arteveldestraat. Ook de toegang naar het Centrum via de Hoogstraat en de Keizerslaan wordt doorgeknipt vanaf 16 augustus 2022.

Daarnaast worden enkele straten geheel of gedeeltelijk éénrichtingsverkeer en zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de openbare ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld aan de Oude Graanmarkt, het Ijzerplein en de Zennestraat.

De toegang tot de Vijfhoek blijft gegarandeerd via een 8-tal toegangspunten waaronder de E. Jacqmainlaan, de Dansaertstraat, de Lemonnierlaan , de Wetstraat en de Koningstraat vanaf het Justitiepaleis.

Dit plan is maar een succes onder bepaalde voorwaarden.

UNIZO-Brussel kan zich vinden in deze plannen, maar stelt wel enkele voorwaarden, die nog niet allemaal vervuld zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat als het transitautoverkeer van de Vijfhoek naar de Kleine Ring wordt geduwd, de vlotte doorstroming daar wel moet gegarandeerd worden. Daarvoor kijkt de Stad naar het Gewest. Welke garanties zal het Gewest geven voor een vlotte doorstroming aan de Vlaamse Poort, het Zuidstation en de Guldenvlieslaan, in het bijzonder tijdens de heraanleg van die laatste zone.

Een tweede voorwaarde is dat het aantal ondergrondse parkeerplaatsen voor bezoekers binnen de Vijfhoek voldoende is en blijft.  Zeker aan de kant van de Marollen, maar ook aan Stalingrad zijn er onvoldoende nabijgelegen vlot bereikbare betaalparkings. De Stad rekent hier op het openstellen van parkeerplaatsen bij de bedrijven op de onderbenutte momenten. Alleen moeten die zich dan wel richten op de bezoekers en niet op de bewoners. Dat zal nog heel wat maatwerk en overleg vereisen. UNIZO-Brussel heeft hier nog weinig garanties gekregen.

Ten derde is UNIZO-Brussel ook bezorgd om de bereikbaarheid voor de economische spelers. Zijn er voldoende los- en laadzones voorzien, zonder dat het verkeer blokkeert?

En tot slot is de communicatie van groot belang. Die moet zich in eerste instantie richten tot de bezoekers van buiten Brussel, die met de auto wensen te komen. Voor hen moet het duidelijk zijn via welke ‘toegangspoort’ ze de verschillende delen van de Vijfhoek kunnen bereiken. En vooral ook dat ze nog altijd welkom zijn in het Centrum.

Want de politieke deal die blijkbaar voorafgegaan is aan dit circulatieplan, waarbij er ook groen licht zou zijn voor de ontwikkeling van het NEO-shoppingcentrum aan de Heizel, zou wel eens verkeerd kunnen uitdraaien. Wie voorheen met de tram of metro naar het Centrum kwam, neemt nu de auto naar Docks Bruxsel of NEO. Zo blijft de Vijfhoek met lege handen achter, terwijl de grootste en meest gediversifieerde handelspool van België zich daar bevindt. En dan maakt een goed of slecht circulatieplan geen verschil meer.

Krijgen de ondernemers nog inspraak?

Schepen Bart Dhondt is bereid om alle vragen over de praktische uitwerking te behandelen. UNIZO roept de handelaars(verenigingen) op om in detail de plannen te bekijken en de verwachtingen op vlak van toegankelijkheid, laad- en loszones en parkeermogelijkheden te inventariseren en door te geven.

 

Meer over: Brussel, Mobiliteit, Steunmaatregelen