Brusselse bars en cafés ontvangen premie van 3.000 euro

Naar aanleiding van verplichte sluiting voor bars en cafés voor een maand, heeft de Brusselse regering een specifieke premie van 3.000 euro goedgekeurd. 

De volgende etablissementen komen concreet in aanmerking voor deze eenmalige premie: de cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het Besluit van 8 oktober 2020. Het gaat om een premie per vestiging in Brussel, met een maximum van vijf premies.

Er werd beslist de etablissementen die recht hebben op de premie te identificeren op basis van de NACE BTW codes van de ondernemingen. Deze keuze zal een zo vlot mogelijke behandeling van de dossiers toelaten.

Komen dus in aanmerking voor de premie:

  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met uitsluitend de NACE-code 56.301 “Cafés en bars”;
  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met de dubbele NACE-code 56.301 “Cafés en bars” en 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”;
  • de etablissementen met een NACE-code voor eetgelegenheden (56.101 en 56.102) die verplicht moeten sluiten en die aan de hand van een attest van de boekhouder kunnen bewijzen geen omzet te hebben in oktober.

Naar schatting zouden 2500 à 3000 etablissementen van deze steunmaatregel kunnen genieten.

De ondernemingen kunnen de premie ontvangen voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voorwaarde is wel dat het een actieve vestiging betreft, d.w.z. een vestigingseenheid waarin een activiteit gebruikelijk wordt uitgeoefend.

Ondernemingen die niet aan de sluitingsverplichting voldoen of deze niet hebben nageleefd, en die dus werden bestraft, komen niet in aanmerking voor deze premie. 

Alle aanvragen kunnen bovendien op basis van btw-aangiften achteraf gecontroleerd worden door de Economische Inspectie. 

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De premie kan vandaag nog niet aangevraagd worden. De informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.premieskmo.brussels.

 

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel