Brusselse doelgroepverminderingen. Wat is het? Wat zijn de voordelen bij het aanwerven van bepaalde werknemers?

Met de 6de staatshervorming zijn  de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen. Deze verminderingen maken deel uit van het activerings- en tewerkstellingsbeleid van de Gewestregeringen. Zo willen ze de werkgevers stimuleren om aanwervingen te doen uit bepaalde groepen of om werknemers met een staat van dienst te behouden door een financiële stimulans, door middel van een RSZ-korting, te voorzien.

In beide Gewesten gaan deze maatregelen gepaard met een vereenvoudiging. De focus ligt op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

Belangrijk om te weten is ook dat de doelgroepkortingen toegekend worden volgens de plaats van tewerkstelling, ongeacht dus de woonplaats van de werknemer op wie de doelgroepkorting van toepassing is. Dit principe is niet van toepassing op de werkzoekenden, die de werkgever een recht bieden op bepaalde kortingen. Daar telt wel de woonplaats van de werkzoekende. In onderstaande details wordt dit al snel duidelijk.

Al deze doelgroepverminderingen zullen automatisch, na elk kwartaal, via de RSZ verrekend worden.

Klik hier voor meer informatie.

Meer over: Brussel, Personeel, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Personeel