Brusselse gemeentelijke diensten economie: potentieel is onderbenut

In het voorjaar van 2019 bevroeg UNIZO de diensten Economie van alle Brusselse en Vlaamse gemeenten. Vandaag bezorgt ze de resultaten van deze bevraging aan de Schepenen Economie van de 19 Brusselse gemeenten.

Daaruit blijkt dat alle Brusselse gemeenten beschikken over een dienst economie. Maar in slechts één gemeente wordt het takenpakket “economie” niet gecombineerd met andere taken. In de dagdagelijkse bezigheden van de dienst ligt de nadruk op het uitwerken van reglementen en de wettelijk verplichte opdrachten van de gemeente. De ambtenaar Economie krijgt geen actieve rol toebedeeld in de planning en organisatie van openbare werken, noch bij het uittekenen van ruimtelijke planningsprocessen. Twee bevoegdheden die essentieel zijn voor de vlotte bereikbaarheid en mobiliteit van lokale ondernemers.

In de vergelijking met de diensten economie in Vlaamse steden en verstedelijkte gemeenten, valt vooral op dat de diensten in Brussel een minder breed actieveld hebben dan in de Vlaamse gemeenten. Dit valt deels te verklaren door de beperkte afstand tot de gewestelijke diensten, zoals Hub.brussels en Citydev, waar de Brusselse ondernemers terecht kunnen voor advies en begeleiding.

Maar daardoor verliezen de Brusselse gemeenten volgens UNIZO wel het rechtstreeks contact met de ondernemers. Een ondernemersvriendelijke dienstverlening, gericht op het pragmatisch zoeken naar oplossingen en het meedenken met de belangen van de ondernemers, is onvoldoende sterk uitgebouwd. Relatief weinig Brusselse gemeenten voeren een pro-actieve aanwezigheidspolitiek. Kennismaking met nieuwe ondernemingen vinden we terug bij 3/10 respondenten, slechts bij 4/10 gemeenten wordt aangeduid dat men aanwezig is op ondernemersevents in de gemeente. Voor heel wat nieuw gevestigde ondernemers bestaat de eerste actieve contactname vanuit de gemeente helaas uit één of ander belastingformulier.

Uit het onderzoek blijkt wel dat de Brusselse diensten Economie wel gemakkelijk toegankelijk zijn voor de ondernemers, weliswaar tijdens de kantooruren. Bij slechts 4 van de 10 gemeenten kan de ondernemer terecht na de kantooruren. Via de website is de informatie voor ondernemers meestal vlot en snel terug te vinden. De meeste diensten Economie nemen ook nog andere taken op zich, zoals lokale animatie (markten en evenementen) en tewerkstelling en sociale zaken. De meeste ambtenaren binnen de diensten Economie hebben een uitvoerend profiel. In iets meer dan de helft van de Brusselse gemeenten vinden we ambtenaren van niveau A terug. Slechts in een 4/10 van de gemeenten komt de dienst economie ertoe echt beleidsvoorbereidend werk te verrichten. Gemeenten communiceren vooral over zaken waar zij als gemeente impact op hebben: openbare werken, events, eigen reglementering en ondersteuning. Ze maken hierbij vooral gebruik van de eigen website of nieuwsbrief. Sociale media of de communicatiekanalen van verenigingen van ondernemers, worden minder gebruikt.

UNIZO adviseert en ondersteunt de gemeenten om meer initiatieven te organiseren met de ondernemers. Daarnaast suggereert UNIZO om de dienst Economie systematisch te betrekken bij de planningsprocessen, het opzetten van openbare werken en de organisatie van events.

PDF iconKlik hier voor het volledige rapport.

Meer over: Brussel
Thema: Actueel