Brusselse Sociale Top: UNIZO bepleit een globale visie op handel in Brussel

Vandaag vond de Brusselse Sociale Top plaats, een jaarlijks overleg tussen de Brusselse Regering en de sociale partners. UNIZO neemt deel aan dit overleg als voorzitter van de Brusselse Middenstandskamer.

De Sociale Top boog zich over de uitvoering van de Strategie 2025. In deze Strategie zijn een aantal belangrijke engagementen tot samenwerking tussen overheid en sociale partners vastgelegd.

Minister van Economie Gosuin kondigde ook de invoering van een steunmaatregel aan voor de werkloze Brusselaar die zich als zelfstandige vestigt. Er wordt, verspreid over 6 maand, 4000 € voorzien om de moeilijke startperiode te overbruggen. UNIZO steunt dit idee, maar suggereert wel, zoals voor elke starter geldt, dat de ondernemer zich baseert op een uitgewerkt businessplan en ook gebruik maakt van de begeleidingsmogelijkheden die in Brussel bestaan.

UNIZO voerde een pleidooi voor de ontwikkeling van een globale visie op de handel in Brussel. Dit Plan voor de Brusselse Handel moet de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brussel verhogen. De handel kan hier een belangrijke rol spelen. Maar de handel draagt ook bij tot een sterke sociale samenhang en is een essentiële schakel in de leefbaarheid van de Brusselse wijken. UNIZO vraagt dat de Regering een beleid voert dat ademruimte geeft aan de buurtwinkels en hen versterkt in deze lokale opdracht. Anderzijds vraagt UNIZO dat de Regering ook kiest om de handel van de toekomst te versterken. Daarbij moet ingezet worden op het creëren van ruimte en mogelijkheden voor creatieve en artisanale ondernemers. Het handelsbeleid van Brussel moet in de eerste plaats beantwoorden aan de behoeften van de ondernemers, en niet aan de wensen van de grote bouwpromotoren. Brussel moet zich ook serieus de vraag stellen hoe shoppingcentra in de rand een meerwaarde kunnen betekenen voor de toekomst van de Brusselse handel. UNIZO betwijfelt dit en voorbeelden in binnen- en buitenland bevestigen dit.

UNIZO houdt zich, samen met de andere sociale partners, ter beschikking voor de verdere uitwerking van dit Plan voor de Handel. Een visie op Handel, uitgewerkt door UNIZO, is terug te vinden in:

Op de Sociale Top kwamen nog andere zaken ter sprake. De Brusselse Minister van Mobiliteit bevestigde het engagement om de komende 10 jaar 750 mio € te investeren in het onderhoud van de tunnels. Ook de gemeentebelastingen zullen verder vereenvoudigd en geharmoniseerd worden. UNIZO vraagt een verdere verlaging van deze gemeentebelastingen ten laste van de bedrijven, via een verhoging van het Gewestelijk Fiscaal Compensatiefonds.

Aan de Minister van Economie werd gevraagd om een duidelijke budgettaire monitoring te organiseren voor de geregionaliseerde doelgroepkortingen, die vanaf 1 oktober volledig van toepassing zijn. Het is nog maar de vraag of de KMO’s en zelfstandigen met 5 tot 10 werknemers, van deze belangrijke verminderingen van de sociale bijdragen, zullen genieten.

Meer weten? Contacteer: Anton Van Assche - voorzitter van de Brusselse Middenstandskamer - 0478/444119 - anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Brussel, Handelszaak