Brusselse winwin-lening wordt mogelijk!

Donderdag 30 april besliste de Brusselse Ministerraad om een Brusselse winwin-lening te creëren. UNIZO ziet zo een wens vervuld, die ze al meerdere jaren uitte.

Deze winwin-lening, de zogenaamde ‘proxy-lening’ in Brussel, is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet. Een privé-persoon die een lening geeft aan een Brusselse KMO, zal dus een belastingsvermindering krijgen.

In Vlaanderen bestaat deze maatregel al sinds 2006. Meer dan 2500 vrienden, kennissen of familieleden leenden gemiddeld 25000 € aan een ondernemer. De kredietgever-natuurlijke persoon krijgt een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% op het geleende bedrag. Als de ondernemer de lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, krijgt de investeerder 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag terug via een éénmalige belastingvermindering. De ondernemer heeft het voordeel dat hij of zij voor een deel van de financiering van de onderneming niet meer terecht moet bij een bank, maar terecht kan bij zijn onmiddellijke omgeving. Een bijkomend voordeel van een gelijkaardige regeling in Brussel is dat er, in akkoord met Vlaanderen, een wederkerigheid van de maatregel komt. Een Brusselse winwin-lening die toelaat dat Brusselaars die in Vlaanderen investeren kunnen genieten van de fiscale voordelen, zal ook mogelijk maken dat Vlamingen die in Brussel investeren hetzelfde voordeel genieten.

UNIZO stelt vast dat er een coronacrisis nodig was om deze Brusselse ‘proxy-lening’ te realiseren. In de mate dat de maatregel permanent zal worden, heeft de Brusselse regering gehandeld volgens het principe ‘never waste a good crisis’. UNIZO zal nu aandringen op een snelle inwerkingtreding van de maatregel.

Meer weten: Contacteer Anton Van Assche, coördinator UNIZO Brussel
M 0478/444.119 - E anton.vanassche@unizo.be