Cafés betalen het gelag voor falende strijd tegen corona

UNIZO betreurt de beslissing van de Brusselse Regering om de cafés volledig te sluiten. De caféuitbaters moeten het gelag betalen van enerzijds enkele Brusselaars die zich niet aan de regels houden en anderzijds de Regering die er niet in slaagt om de bevolking beter te sensibiliseren.

De Brusselse regering had selectiever te werk moeten gaan en zich richten op de klanten die zich niet aan de regels houden of de ondernemers die de maatregelen niet respecteren. Op vlak van controle en sanctionering en de ‘testing and tracing’ blijft de Brusselse overheid in gebreke.  Het valt te vrezen dat het virus zich nu meer en sneller zal verspreiden via bijeenkomsten waar geen controle mogelijk is.

UNIZO hamerde al in augustus al op het belang van het afdwingen van de bestaande voorzorgsmaatregelen, zowel bij de ondernemers als bij de bevolking. Dit juist om een nieuwe lockdown of verdere beperkende maatregelen te vermijden. Klik hier voor de open brief

Door deze nieuwe beperking om een maand lang te sluiten worden vele cafés opnieuw zorgbehoevend. Ze zullen kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers en op het overbruggingsrecht. UNIZO vraagt dat de Brusselse Regering zelf ook met een bijkomende steunmaatregel over de brug komt om de getroffen cafés doorheen deze periode te helpen. Ze hebben veel inspanningen gedaan om de klanten op een veilige manier te bedienen. Dat riskeert nu verloren te gaan. UNIZO vraagt ook dat de Brusselse Regering de reeds geplande steunmaatregel in verband met de handelshuur eindelijk ten uitvoer brengt.

Klik hier voor info over het crisis-overbruggingsrecht.

Klik hier voor info over de tijdelijke werkloosheid.

Meer over: Corona, Brussel
Thema: Actueel