Corona-crisis: Enkele suggesties ter ondersteuning van uw lokale ondernemers

UNIZO stuurde maandag 16 maart onderstaand bericht aan de Burgemeesters en Schepenen van Economie van de Brusselse gemeenten :

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben een gigantische directe impact op de handel, horeca en evenementensector, en op onze economie in het algemeen.

Zowel de Federale als de gewestelijke overheid nemen een aantal ondersteuningsmaatregelen. Ook u kan, als gemeentelijke overheid, helpen om de getroffen ondernemers zuurstof te geven in deze crisis.

Concreet kan het gaan over de afschaffing, opschorting of vermindering van bepaalde gemeentebelastingen, die specifiek de ondernemers treffen. We denken dan in het bijzonder aan de belasting op uithangborden, de belasting op de verdeling van ongeadresseerd drukwerk, de terrasbelasting of de standgeldtarieven voor marktkramers.

Ook andere acties en begeleidingsmaatregelen zullen geapprecieerd worden. We geven graag onderstaande suggesties mee :

 • Dienstverlening aan de ondernemers
  • Informeer de ondernemers via uw dienst economie, website en sociale media over de steunmaatregelen van de federale en gewestelijke overheid. Veel informatie is terug te vinden op www.1819.brussels en www.unizo.be/corona  (zie bijlage)
  • Stimuleer waar kan het contactloos betalen.
 • Handhaving
  • Ga in eerste instantie voor sensibilisering in functie van de volksgezondheid ipv. verbalisering bij eerste overtredingen.
  • Maak thuisleveringen door lokale ondernemers zo vlot en makkelijk mogelijk door obstakels weg te nemen (toegangsbadges verzinkbare paaltjes, aanpassen toegang voetgangersgebied, soepel parkeerbeleid bij leveringen…). 
 • Lokale fiscaliteit en financiële ademruimte
  • Schort alle lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten op. Denk daarbij aan lasten en heffingen op terrassen, verdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk, markten, belasting op de uithangborden, … en ook aan algemene gemeentebelastingen en/of specifieke bedrijfsbelastingen.
  • Geef financiële ademruimte aan getroffen ondernemers door de lokale belastingen te herberekenen, later dit jaar te innen of af te schaffen.
  • Betaal uw leveranciers onmiddellijk om op die manier hen niet in de problemen te brengen
  • Ondersteun verenigingen die door de Corona-crisis hun event hebben moeten afgelasten, zodat ze hun leveranciers kunnen betalen
  • Verhuurt u als gemeente bepaalde bedrijfsgebouwen of handelspanden, bekijk dan een vrijstelling van de huur. Roep de private eigenaars op om hetzelfde te doen.
 • Doorstartmogelijkheden
  • Stimuleer wat wel nog kan (bv. vergun lokale ondernemers om deel te nemen aan markten of braderieën, adverteer lijsten op de gemeentelijke website met horecazaken die take away aanbieden…) en promoot creatieve initiatieven van ondernemers of spontane steun- en solidariteitsacties voor hen.
  • Geef uw burgers tips zoals aankopen via de webshops van de lokale ondernemers, gebruik maken van afhaalmogelijkheden, aankopen van cadeaubonnen…
  • Maak budget vrij om de lokale economie na de crisis opnieuw een extra boost te geven. Organiseer events na het opheffen van de maatregelen om het sociaal en economisch leven weer op gang te trekken en betrek daarbij uw lokale handelaars en ondernemers.
 • Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Blijf hameren op de algemene voorzorgsmaatregelen en tips van de overheid: extra handhygiëne bij klanten en handelaars, vraag klanten afstand te houden ('social distancing'), laat niet teveel klanten toe op hetzelfde moment… dit alles om erger te voorkomen.

Deze maatregelen kunnen de ondernemers de nodige ademruimte bezorgen. Het toont ook op concrete wijze uw aandacht en bezorgdheid voor de problemen waarmee de ondernemers momenteel geconfronteerd worden. De lokale besturen nemen op deze manier hun verantwoordelijkheid om hun sociaal weefsel te beschermen.

Laat ons zeker weten welke engagement u als lokale overheid zal nemen om de getroffen ondernemers zuurstof te geven in deze moeilijke periode? We kunnen deze ‘goede praktijken’ dan verder communiceren.
 

Meer over: Corona, Brussel
Thema: Actueel