Coronavirus: kmo's waarderen heldere informatie, maar verwerpen paniekzaaierij

Deze namiddag kwam de Brusselse Regering samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder UNIZO, minister-president udi Vervoort en Staatssecretaris Barbara Trachte, om de impact van het Coronavirus op de Brusselse economie te bespreken en eventuele extra maatregelen voor te stellen, zonder extra administratieve rompslomp. Naast aandacht voor de nodige steunmaatregelen om onze bedrijven doorheen deze crisis te helpen, bepleitte UNIZO dat er vooral meer sereniteit om deze crisis in volle helderheid van geest te bestrijden.

Op basis van de enquête die UNIZO begin deze week voerde via CheckMarket, oordeelt UNIZO dat er teveel heisa en paniekzaaierij is. "Veel van onze bedrijfsleiders zien een rechtstreeks verband tussen die mediaberichtgeving en de alsmaar toenemende ongerustheid bij hun medewerkers", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Uiteraard nemen onze kmo's de adviezen van de overheid ernstig en zitten ze heel erg in met de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers, hun klanten, hun leveranciers... net zozeer als met die van zichzelf en hun familie. Met gezond verstand trachten ze de besmettingsrisico's maximaal te beperken. Maar uit hun reacties blijkt toch vooral een oproep toe meer sereniteit en zin voor proportie in de mediaberichtgeving. Onze ondernemers staan doorheen hun loopbaan meer dan eens voor hete vuren en weten uit ervaring dat paniek en doemdenken in dat geval de slechtst mogelijke raadgevers zijn, die de negatieve economische impact veel erger maken dan nodig (in dit geval voor de volksgezondheid)."

Verder bepleitte UNIZO enkele overgangsmaatregelen en begrip voor de ondernemers die mogelijks getroffen worden. Vandaag zijn dat vooral de hotelsector. Maar ook de transportsector en eigenlijk ook alle bedrijven die in min of meerdere mate afhankelijk zijn van de export ondervinden hinder. Deze hinder wordt vooral veroorzaakt door het uitstel van bepaalde leveringen of het annuleren of uitstellen van geplande evenementen.

De Brusselse overheden kunnen begrip tonen voor deze situatie door uitstel van betaling te verlenen, door de inning van bepaalde lasten en belastingen uit te stellen en door een versnelde uitbetaling van aangevraagde subsidies. Ook  het uitstel van de oplevering in het kader van openbare aanbestedingen, zou op begrip moeten kunnen rekenen.

UNIZO voerde begin deze week een enquête uit bij de bedrijven en sectoren. De informatie hierover staat hier : https://www.unizo.be/nieuws-pers/coronavirus-kmos-waarderen-heldere-informatie-maar-verwerpen-paniekzaaierij

Opvallend: voor kmo's met werknemers staat de bezorgdheid bij het personeel met stip op één qua negatieve impact op dit ogenblik (39%). (Nog) meer bezorgdheid van het personeel in de nabije toekomst, haalt hier zelfs een score van 57%. Vrijwel even hoog in de ranglijst staan de twijfels over al dan niet internationaal reizen (39% nu, 56% in de nabije toekomst). Een score die, zo blijkt uit enkele inhoudelijke reacties bij de enquête, ook vaak samenhangt met de ongerustheid bij het personeel. Zo getuigen ondernemers bijvoorbeeld over werknemers die, uit schrik voor het Coronavirus, erg terughoudend reageren wanneer ze opdrachten moeten uitvoeren in het buitenland, zelfs in de onmiddellijke buurlanden. Afwezigheid van personeel staat momenteel nog onderaan de lijst met prangende problemen (4%). Maar 46% verwacht dat dit in de nabije toekomst problemen gaat geven. Intussen heeft een kwart (24%) van de importerende kmo's op dit ogenblik al problemen met de import van goederen en 21% met de bevoorrading en leveringen. 20% kampt met een dalende verkoop en van de exporterende kmo's heeft momenteel 10% exportproblemen.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de Corona-crisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Anton Van Assche
0478/444.119 - E 
anton.vanassche@unizo.be

 

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel