De Phoenix-aanwervingspremie is operationeel

Onderstaande regelgeving gaat uit van de Brusselse regering en is van toepassing voor werkzoekenden die in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn. Ze geldt ook voor werkgevers in Vlaanderen, als ze een Brusselaar aanwerven. De Vlaamse regelgeving over de doelgroepenkortingen vindt u hier. Deze is van toepassing voor werkgevers die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. 

Bijkomende tewerkstellingssteun voor Brusselse werkzoekenden

Vanaf 1 januari 2021 is er een bijkomende premie voor aanwervingen van toepassing, die aan de werkgever wordt uitbetaald. De Brusselse overheid viseert hier de aanwerving van de werkzoekenden die hun job verloren in de coronaperiode (april 2020 tot maart 2021). De premie bedraagt tussen de 500€ en 800€ per maand (gedurende 6 maanden), afhankelijk van het opleidingsniveau van de werkzoekende.  Onderstaande premies en voorwaarden zijn van toepassing : 
 

 • Ondersteuning van 800 euro per maand over een periode van 6 maanden voor de nieuw ingeschrevenen bij Actiris tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021:
  • Minstens een halftijdse aanwerving, met een minimumduur van 6 maanden of een contract van onbepaalde duur;
  • De werkzoekende moet gedomicilieerd zijn in het BHG, hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten en een beroepsactieve leeftijd hebben.
 • Ondersteuning van 500 euro per maand over een periode van 6 maanden voor de jongeren die nieuw ingeschreven zijn bij Actiris tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021:
  • Minstens een halftijdse aanwerving, met een minimumduur van 6 maanden of een contract van onbepaalde duur;
  • De werkzoekende moet gedomicilieerd zijn in het BHG, jonger dan 30 jaar zijn en een diploma hoger dan het hoger middelbaar onderwijs bezitten.

Er is ook een specifieke steunmaatregel voor kunstenaars : 

 • Ondersteuning van 500 euro per maand voor een periode van maximaal 6 maanden voor kunstenaars:
  • Een aanwerving van minstens 1 maand en ten minste halftijds;De werkzoekende moet prestaties hebben verricht onder de code “046” van de RSZ in de loop van de 4 vorige trimesters;
  • Op voorwaarde opnieuw te zijn aangeworven onder de code “046” van de RSZ.

Actiris zal de attesten voor de werkzoekenden die aan de voorwaarden voor de eerste twee steunmaatregelen voldoen, automatisch afleveren. De aanwerving van de werknemer (ondertekening van de overeenkomst) moet plaatsvinden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 met een indiensttreding uiterlijk op 31 maart 2022. De werkgever moet zijn aanvraag tot terugbetaling binnen de 3 maanden na de uitvoering van de arbeidsovereenkomst indienen en de premie wordt maandelijks gestort, uiterlijk binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het maandelijkse aanwezigheidsattest door de werkgever.

PDF icon De volledige informatie over de Phoenix-premie vind je hier.

De andere doelgroepenkortingen voor Brusselse werkzoekenden worden ondergebracht onder de verzamelnaam Activa. Deze zijn niet cumuleerbaar met bovenstaande Phoenix-premie. Het gaat daar om een premie van 15.900€, verspreid over 30 maanden, voor werkzoekenden die langer dan één jaar werkloos zijn (deze voorwaarde geldt niet voor werkzoekenden ouder dan 57 jaar of jonger dan 30 jaar en zonder diploma secundair onderwijs). De activa-korting wordt rechtstreeks aan de werknemer betaald, de werkgever betaalt het saldo en de werkgeversbijdragen. 

Afbeelding(en) onder licentie van Shutterstock.

Meer over: Corona, Werkloosheid, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel