De voetgangerszone heeft nood aan een visie, een fasering en een budget.

 UNIZO heeft van begin af aan het idee van een voetgangerszone op en rond de centrumlanen ondersteund. Het zou een boost geven aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Zo kan de Vijfhoek terug worden wat het ooit was: het natuurlijk commercieel centrum van Brussel en België. Of zoals dit in Italië wordt genoemd ‘centro commerciale naturale’. Om tot een succes te komen, stelde UNIZO bij de invoering ervan een aantal voorwaarden:

Multimodale bereikbaarheid
Een mobiliteitsbeleid moet zich niet richten TEGEN de auto, maar VOOR een betere bereikbaarheid van de wijken via verschillende vervoersmodi. Het succes van de voetgangerszone wordt ook bepaald door de bereikbaarheid ervan met de auto. Dat is ondertussen wel duidelijk.

Timing timing timing
De invoering van de voetgangerszone zal nefast zijn voor de bereikbaarheid als niet eerst het volledige mobiliteitsplaatje met o.a. de vlotte doorstroming op de kleine Ring, de optimalisering van de parkeermogelijkheden en een parkeergeleidingssysteem, de verhoogde frequenties van het openbaar vervoer (o.a. van en naar verder afgelegen parkings) gegarandeerd zijn. Pas dan zal een versterkte citymarketing ook nieuwe klanten aantrekken. Dit is dan weer noodzakelijk om bijvoorbeeld de zondagsopening tot een succes te maken voor de deelnemende handelaars.

- Samenwerking met de handelaars
De investeringen van de vastgoedpromotoren, binnen de Vijfhoek, kunnen immers belangrijke trekkers zijn voor nieuwe klanten, waar alle andere handelaars ook voordeel uit kunnen halen. Maar geen twee Brusselse handelaars zijn identiek: niet elke handelaar kan de impact van een verandering van de omgeving goed inschatten of beschikt niet over de middelen om er op in te spelen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de mogelijkheid wordt geboden om, via een individueel begeleidingstraject, de handelaars de kans te geven om optimaal in te spelen op de op til staande evoluties.

Aantrekkelijkheid van de Vijfhoek is echter meer dan herinrichting van de openbare ruimte en verbeteren van de multimodale bereikbaarheid. Het is ook een kwestie van netheid, veiligheid, verlichting, … dit alles een hoofdstad waardig.

Na ongeveer 10 maanden is duidelijk gebleken dat de voetgangerszone, economisch gesproken, geen succes is. Het is uiteraard niet correct om deze toestand uitsluitend te wijten aan het invoeren van deze voetgangerszone. Integendeel, de terreurdreiging en -aanslagen, het sluiten van de luchthaven en metro, de lockdown, de gebrekkige bereikbaarheid en doorstroming van de Kleine Ring, dragen eveneens veel bij tot de verminderde economische activiteit in Brussel.

Elk bevoegdheidsniveau moet bijdragen aan de economische heropleving van Brussel. Voor wat het Brussels Stadsbestuur betreft, gaat dat dan uiteraard over de voetgangerszone.

UNIZO en de Brusselse ondernemers vragen drie zaken aan het Stadbestuur:

1.      Een visie 

UNIZO stelt voor dat de Stad een professioneel consultant aanduidt, die zich positioneert tussen de Stad en de ondernemers. Deze consultant werkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van de handel en de horeca, in en rond de voetgangerszone. Deze consultant zal ook op basis daarvan een programma aanbieden waarbij elke ondernemer, via een individueel begeleidingstraject, de kans krijgt om optimaal in te spelen op de op til staande evoluties. Deze consultant bundelt ook alle expertise, aanwezig binnen Stad en Gewest.

 2.  Een fasering

Er zijn al een aantal wijzigingen gebeurt aan de voetgangerszone, en dat is goed. Ze lieten toe om aan de verzuchtingen van meerdere ondernemers tegemoet te komen. Binnenkort starten de werken voor de heraanleg van deze zone. Maar ondertussen zijn er nog geen duidelijke engagementen en plannen die ook de bereikbaarheid van de zone (ook met de auto) zullen garanderen. Niet alles kan tegelijk, en dus moeten al deze ingrepen grondig op elkaar afgestemd worden. Dit moet een haalbare kalender zijn, gebaseerd op budgetten en  werkplannen en niet op een politieke kalender in functie van de volgende verkiezingen.

3.      Een budget

De grootste voetgangerszone van Europa, in de hoofdstad van Europa en België, kan niet gerealiseerd worden zonder een bijhorend budget. Dit betreft niet enkel de herinrichting, maar ook de communicatie en de aantrekking van bepaalde handelszaken die de uitstraling van de zone kunnen versterken.  Geen enkel project van deze omvang, kan gerealiseerd worden zonder budget ‘à la hauteur de ses ambitions’.
Op basis van bovenstaande, en alleen dan, kunnen de ondernemers van het Centrum en ook UNIZO hun volle steun aan de ontwikkeling van dit ‘centro commerciale naturale’ herbevestigen.

UNIZO Brussel www.unizo.be/brussel
Contact : anton.vanassche@unizo.be – 0478 444 119