Deeleconomie: een kans of een bedreiging voor Brusselse KMO's - Colloquium op woensdag 17 mei om 14u30 in het Brussels Parlement

Voorzitter Anton Van Assche & de leden van de Kamer van de Middenstand hebben het genoegen u uit te nodigen op de conferentie

OVER DE DEELECONOMIE - EEN KANS OF EEN BEDREIGING VOOR DE BRUSSELSE KMO’S? Aanbevelingen van de Kamer van de Middenstand

Uber, Deliveroo, Airbnb, ListMinut... allemaal nieuwe economische spelers die heel wat stof doen opwaaien. Moeten wij – als bedrijven uit de zogenaamde klassieke economie – hen vrezen?Hoe kunnen we dergelijke economische platformen omkaderen?En hoe kunnen we een deeleconomie ontwikkelen die respect heeft voor haar economische en sociale omgeving?Welke impact heeft ze op de welvaartsontwikkeling in Brussel?

We zullen proberen een antwoord te bieden op al deze vragen op basis van het onderzoek “Analyse van de impact van de nieuwe deeleconomietrends op de Brusselse kmo’s” die op vraag van de Kamer van de Middenstand uitgevoerd werd door Idea Consult.

 

Programma

14h15: Onthaal

14h30: Inleiding door Didier Gosuin, Brussels Minister voor Economie en Tewerkstelling

14h45: Voorstelling van de studie Analyse van de impact van de nieuwe deeleconomietrends op de Brusselse kmo’s door Loïc Géronnez en An De Coen, Idea Consult

15h10: Welke houding aannemen tegenover het veranderende consumentengedrag? met Sandrine Vokaer, Project manager - TaxiStop; Michel Pêtre, Voorzitter van CA - Taxis Verts; Pieter De Mey, Eigenaar B&B Living In Brûsel

15h30: Pauze

15h45: Ja aan de deeleconomie, op voorwaarde dat ze opbrengt! Hoe rendabel is de deeleconomie? Wat zijn de businessmodellen? met Sarah Unger, Investment manager - finance.brussels; Jonathan Schockaert, Co-founder & CEO – ListMinut

16h10: Reglementaire best practices bij onze noorderburen, door Samantha van den Bos, ShareNL/ShareBE

16h30: Voor een goed doordachte regelgeving. Aanbevelingen van de Kamer van de Middenstand, door voorzitter Anton Van Assche

16h50: Vragenronde met de zaal

17h00: Drink

 

Wanneer?

woensdag 17 mei van 14u15 tot 17u

 

Waar?

Halfrond van het Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

 

Deelnemen?

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 11 mei 2017 via e-mail of telefonisch bij het Secretariaat van de Kamer voor de Middenstand 02/205.68.74.

 

Meer over: Deeleconomie