Donderdag 16 april nam UNIZO deel aan het overleg met de Brusselse regering over de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Hieronder een update van de verschillende aangekondigde steunmaatregelen. De Brusselse Regering werkt traag, maar gestaag. Omdat de Regering werkt met volmachten en dus zonder parlementaire controle, worden de besluiten eerst voorgelegd aan de Raad van State. Desondanks zijn er toch al belangrijke maatregelen van kracht. 

De eenmalige compensatiepremie

De uitbetaling van de premie van 4000 € is gelanceerd. De eerste betalingen zijn vandaag uitgevoerd. In totaal zijn er al meer dan 9000 aanvragen goedgekeurd, voor een bedrag van 43 miljoen €. Interessant weetje : bijna 50% van de aanvragen is gebeurd via de smartphone – een gebruiksvriendelijke digitale aanvraag dus. Alle info vind je hier. 

Ook is er een princiepsbeslissing voor de betaling van een éénmalige compensatiepremie van 2000€ voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden. De concrete toekenningsmodaliteiten worden in de komende dagen uitgewerkt. UNIZO Brussel betreurt deze werkwijze in verschillende stappen (het valt te vrezen dat er pas binnen twee weken aanvragen zullen kunnen worden ingediend), maar belangrijk is natuurlijk dat de getroffen ondernemers deze premie zullen kunnen aanvragen. Welke sectoren juist is dus nog niet bepaald. UNIZO vroeg alvast de steun voor de creatieve en culturele sector, de freelancers, de zelfstandige zorgverstrekkers, de immokantoren, chocolatiers, ….

Finance Brussels 

Geen nieuws van het front : Finance.Brussels en het Brussels Waarborgfonds leggen de laatste hand aan de uitwerking van de aangepaste maatregelen voor de horecaleveranciers. Finance.brussels staat aan de zijde van de ondernemingen én de banken om een complementaire rol te spelen, naast de federale waarborg.  Ook de mogelijkheid om een winwinlening in Brussel te voorzien, wordt verder uitgewerkt.

Actiris

Actiris behandelt prioritair alle werkaanbiedingen van de bedrijven die extra personeel zoeken in deze crisis, te weten de zorgsector, de ICT-sector en de logistieke sector. Werkgevers moeten bij het indienen van de werkaanbieding de hashtag #covid19 gebruiken. Actiris meldt ook dat de promotie van de e-learning mogelijkheden voor werkzoekenden al leidde tot een verviervoudiging van het aantal deelnemers.

Wat na de coronacrisis ?

UNIZO legde alvast enkele suggesties voor aan de Brusselse Regering :

  • Verlenging van alle maatregelen voor de ondernemers die getroffen blijven, in functie van de mogelijkheden die ze krijgen om terug op te starten
  • Versterking van de begeleidingen van de ondernemers – de UNIZO-ondernemersbegeleiders zijn uiteraard beschikbaar en kunnen via Hub.brussels en 1819 ook gepromoot worden.
  • Stimuleringsmaatregelen voor eigenaars om op vrijwillige basis een deel van de huur kwijt te schelden.
  • UNIZO wil meewerken aan het relanceplan dat Visit.Brussels uitwerkt rond de toerisme- en evenementensector en ook aan het relanceplan voor de handel van hub.brussels
Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel